Avgångar - Alicante flygplats


Här hittar du aktuella avgångstider för alla avgående flyg på Alicante Flygplats. den information som ständigt uppdateras.
Inrikes: Incheckningen öppnar ca 45 minuter innan avgång och stänger 20 min innan avgång. Vänligen medtag giltig legitimation.
Charter: Incheckningen på charteravgångarna öppnar 2 timmar innan avgång och stänger 1 timme innan avgång. Vi ber dig dock att fråga ditt flyg- eller resebolag om tid för incheckning eftersom den kan skilja sig åt mellan bolagen.
Europa: Ca 2 timmar före avgång.
Utanför Europa: Ca 2 timmar före avgång.
Till USA: Ca 3 h före avgång.
Bagage : Regler för handbagage kan skilja sig åt mellan olika flygbolag. Kontakta därför ditt flygbolag för information om mått- och viktbegränsningar för handbagage samt viktbegränsningar för incheckat bagage. Tidtabellen för veckan:

Alicante - Antwerpen

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TB1102 09:45 14:30 So
X31102 09:45 12:35 So, Ma, To, Fr, Lo

Alicante - Charleroi Bryssel 

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3533 06:20 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR9052 20:10 22:55 So, On, To, Fr, Lo
FR9062 05:45 08:20 Ma

Alicante - Bryssel Zaventem

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN3772 12:40 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
X31112 09:25 22:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY1332 14:35 16:25 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
IB5026 06:40 13:10 So, Ma, Ti, On, Fr
HV9004 20:40 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LS1412 10:35 12:00 So
6Y1112 09:20 12:20 Ma
IB5034 06:40 16:25 So, Ma
HV9122 10:15 13:40 Ti
TB1102 16:35 13:40 To

Alicante - Liege

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
X31161 09:10 19:35 Lo
FR9069 08:45 17:30 To

Alicante - Oostende Brygge

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
X31172 09:20 12:10 So, Ma, Ti, Fr, Lo

Alicante - Sofia

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7064 22:35 19:25 Ti
W64414 21:30 02:55 So, On

Alicante - Billund

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3756 09:50 13:05 So, Ma, Lo

Alicante - Kastrup Köpenhamn

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK2814 12:30 15:55 So
FR4019 14:50 17:30 So, Ti, Fr, Lo
D85372 15:30 19:55 So, Ma, Lo
D83663 20:20 23:35 Ti, On, Lo
D85370 07:00 10:15 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo

Alicante - Helsingfors

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2616 06:10 10:35 So, Fr
D82909 15:10 14:50 So, Ma
AY1726 23:25 03:35 Ma, On, To, Fr
D82913 20:05 00:20 To
D85420 06:00 10:15 Ma, Lo

Alicante - Basel Mulhouse Freiburg

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U21012 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3552 06:50 13:00 On

Alicante - Bordeaux

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR61 07:45 12:10 Ti
FR6523 20:00 21:45 Ti, On, Lo

Alicante - Marseille

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6496 19:05 22:10 So, Ma, Ti, Fr, Lo

Alicante - Nantes

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QR3673 07:05 09:15 On, To

Alicante - Nice

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB5061 20:05 08:30 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Alicante - Paris Beauvais

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9034 14:05 21:20 On, To, Fr

Alicante - Charles de Gaulle

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY8259 06:40 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5535 06:40 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8257 17:30 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5533 17:30 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Alicante - Paris Orly

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY8323 19:35 21:45 Ma, Ti, Fr
TO4709 14:05 22:50 Ma
HV4709 14:05 21:25 Ma
IB5419 06:50 08:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5421 20:55 14:25 So, Ti, To, Fr, Lo
VY8325 09:30 11:25 Ti, On, To, Fr, Lo
HV4705 12:35 15:45 Ti, On
TO4705 12:35 15:45 Ti
HV4703 15:35 20:30 On, To
HV4707 13:35 14:15 Fr
TO4707 13:35 14:15 Fr

Alicante - Perpignan

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR56 09:45 20:00 To

Alicante - Toulouse

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1060 19:00 20:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Alicante - Aten

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB5627 07:00 22:10 So, Ma, Ti, On, To
FR53 10:00 23:55 Fr

Alicante - Birmingham

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LS1216 10:25 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2153 14:10 23:45 So, Ma, On, To, Fr, Lo
BA8080 11:40 13:40 So, Ti, On
FR2150 21:10 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LS1218 20:05 22:00 So

Alicante - Bournemouth

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3949 12:50 08:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Alicante - Bristol

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U22726 23:30 01:15 So, Ti, On, To, Fr
FR2291 11:30 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U22722 11:00 12:45 So, Ti, On, To, Fr, Lo
U22724 21:00 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR8297 22:25 00:00 So, Ti, On, To, Fr
LS1806 11:20 12:50 Lo

Alicante - Cardiff

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY1241 06:45 16:20 Ma, Lo
BA8041 06:45 16:20 Ma, Lo
IB5017 06:45 08:15 Ma

Alicante - East Midlands

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9184 12:15 21:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
FR9284 21:45 23:25 So
FR9084 18:05 12:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LS642 10:50 12:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR9190 22:55 00:40 Lo

Alicante - Exeter

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2796 06:30 13:25 So, Lo

Alicante - Leeds Bradford

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9078 20:20 22:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LS272 11:55 13:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LS274 22:35 21:40 So, Ma, Ti, Fr, Lo
FR9088 21:00 22:00 Ti, On, To, Fr

Alicante - Liverpool

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9887 10:30 00:15 Ma, On, To, Fr
FR56 21:55 23:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR9899 10:05 11:50 Fr

Alicante - London Gatwick

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BA2633 10:50 21:35 So, Ti, To
U28120 23:55 01:25 So, Ti, To
U28108 11:45 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U28110 18:35 12:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U28114 19:00 12:25 Ti
U26432 23:15 15:20 So, Ma
IB7637 10:50 21:35 So, Ti, To
U28118 20:55 22:35 To
U28112 21:50 17:55 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA2655 21:00 22:35 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2714 08:10 09:45 On, To, Fr, Lo
IB7650 17:05 17:00 Ti, On, To
VY6622 21:25 23:10 Ti, On
BA8080 21:25 23:10 Ti, On

Alicante - London Luton

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U22346 00:40 01:10 Ma
U22314 11:10 12:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR8426 17:20 13:45 So, Ti, To, Lo
U22316 11:05 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U22318 00:35 02:05 Ma, Ti, Fr

Alicante - London Stansted

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6646 09:05 23:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2587 06:05 09:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR8287 21:45 12:30 So, Ma, Ti, Fr
FR63 07:45 23:00 Ti
FR62 07:45 07:25 Ti
LS1412 10:35 13:35 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
FR61 07:45 14:00 Ti
LW6646 22:00 23:45 To

Alicante - Manchester

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LS882 21:30 23:25 So, Ma, Ti, Fr, Lo
U22034 23:20 01:10 So, To
U22024 18:05 01:30 Ti
FR4006 10:45 08:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4028 12:35 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LS880 12:15 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR9072 17:30 14:45 So, Ma, On, To, Fr, Lo
U22014 10:45 12:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U22016 20:35 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U22278 23:40 01:30 Ma
RK4075 21:00 22:50 Ma, Ti
FR4075 21:00 22:50 Ma, Ti

Alicante - Newcastle

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR16 16:00 07:35 So, Ma, Ti, On, Fr
FR4079 19:35 23:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LS584 12:20 13:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7494 21:15 23:15 Ti, Fr

Alicante - Newquay Cornwall

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2954 05:55 07:30 Ma, Fr, Lo

Alicante - Durham Tees Valley

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5985 17:55 09:10 So, Ma, Ti, On, Fr

Alicante - Amsterdam Schiphol

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
HV6146 15:30 23:15 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2642 15:30 23:15 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV6148 22:10 00:55 So, Fr
KL2634 22:10 00:55 So, Fr
HV6150 18:50 01:35 So, Fr, Lo
KL2644 18:50 01:35 So, Fr, Lo
DL9177 12:20 15:10 So
FR420 16:00 13:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9436 17:15 11:15 So
VY1377 10:20 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5035 10:05 13:05 Ma, On, To, Fr, Lo
HV6144 10:45 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL7483 10:45 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2640 10:45 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1510 17:15 15:10 So
AF6713 17:15 15:10 So
KQ1510 17:15 15:10 So
VY1379 17:20 20:10 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
IB5039 17:20 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3510 10:20 13:10 So, Ma, Ti, Fr, Lo
DL9329 12:20 15:55 So
X31102 09:45 16:35 Ma
HV6142 12:30 16:30 Ti, Lo
DL7490 12:30 15:30 Ti
KL2637 12:30 16:30 Ti, Lo

Alicante - Eindhoven

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7522 07:20 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV6624 10:15 13:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV6626 09:30 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Lo

Alicante - Maastricht Aachen

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9042 13:20 11:00 So, Ma, On, To

Alicante - Rotterdam

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
HV5052 10:20 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV5054 20:05 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Alicante - Cork

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4156 10:15 12:00 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Alicante - Dublin

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7764 22:20 00:20 So
EI575 23:20 01:20 So, On, Fr
FR7063 15:00 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR81 22:05 14:00 Ma
FR7763 07:10 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr
FR97 13:30 11:45 Ti
FR7780 21:50 23:45 Ti, To, Fr, Lo
FR7064 22:35 00:35 Ti

Alicante - Kerry

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7254 14:50 10:20 On, To, Lo

Alicante - Knock

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4109 12:30 10:40 To, Fr, Lo

Alicante - Shannon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1323 20:50 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Alicante - Keflavik

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FI585 23:50 02:35 To

Alicante - Ancona

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR124 06:00 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Alicante - Bari

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DL7490 12:30 11:15 Ti

Alicante - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3797 14:05 00:00 So, Ti, On, To, Fr

Alicante - Bergamo

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3507 19:25 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR64 20:10 22:10 Ma
FR283 06:25 22:45 Ma
FR16 16:00 09:25 Ti
FR62 07:45 21:55 Ti

Alicante - Neapel

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR16 16:00 06:45 So

Alicante - Rom Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4004 08:55 10:30 So, Ti, On, To, Fr
VY1368 09:45 12:55 So, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5033 06:50 16:00 On
QR3552 06:50 16:00 On
QR3508 15:10 23:35 Ti

Alicante - Treviso

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8643 07:45 17:35 So, On, Lo
FR75 18:00 20:55 So

Alicante - Turin

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR283 06:25 08:25 Ma, Ti

Alicante - Kaunas

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6430 09:35 19:00 Ma, Fr, Lo
FR258 06:00 13:30 Ma

Alicante - Belfast International

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U23006 14:25 15:00 So, Ma, On, To, Fr, Lo
FR9559 11:50 23:30 So, Ti, On, To, Lo
RK9559 11:50 23:30 So, Ti, On, Lo
LS302 12:25 14:40 Lo
FR248 10:30 23:00 On

Alicante - Ålesund Vigra

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DY1799 19:25 23:20 So

Alicante - Bergen Flesland

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DY1811 20:00 23:35 So, On
D85332 07:00 10:45 On
DY1813 20:30 00:05 Ti

Alicante - Haugesund

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
D85328 07:00 10:25 Lo

Alicante - Molde Arø

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK7526 16:15 01:10 On

Alicante - Oslo Gardermoen

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
D85320 07:00 10:55 Fr
DY1831 10:45 00:15 So
SK4674 21:10 00:55 So
DY1793 20:15 23:55 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
DY1791 12:15 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4676 14:15 15:50 So, Ma, Ti, On, Lo
D85324 15:20 19:05 On, To

Alicante - Stavanger Sola

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DY1835 19:40 23:20 So
D85336 07:00 10:40 Ma

Alicante - Trondheim Vaernes

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DY1729 19:20 23:40 So, On

Alicante - Klagenfurt

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR224 07:10 15:00 Ma

Alicante - Wien Schwechat

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1568 20:15 22:30 So, Ma, Ti, Lo

Alicante - Wroclaw

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9883 19:25 19:15 Ma, Ti, On, Lo
FR7764 22:20 08:44 Lo

Alicante - Gdansk

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1426 19:45 23:55 So, To, Lo
W61708 21:40 01:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Alicante - Katowice

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W61076 20:00 00:35 So

Alicante - Krakow

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6356 11:30 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Alicante - Lodz

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9983 07:45 11:20 So, Ti, On, Fr, Lo

Alicante - Poznan

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2543 21:15 13:15 So, Ma, Ti, To, Fr

Alicante - Warszawa Modlin

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1002 18:30 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5045 16:35 18:15 On

Alicante - Warszawa Chopin

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W61488 19:15 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR6072 05:45 10:45 So, On, Lo

Alicante - Faro

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR75 18:00 17:50 So

Alicante - Porto

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2029 13:40 08:45 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo

Alicante - Lissabon Portela

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1123 11:30 12:45 So, Ti, To, Fr, Lo
AD7326 11:30 12:45 So, Ti, To, Fr, Lo
S48242 11:30 12:45 So, Ti, To, Fr, Lo
FR9747 19:55 20:35 So, Ma

Alicante - Bukarest

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W43188 10:35 00:25 So, On, To, Fr
W63188 19:55 23:40 On

Alicante - Cluj Napoca

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63414 20:05 00:40 Ti, Lo
W43414 20:05 00:30 Ti

Alicante - Aberdeen

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8005 12:45 18:20 Ma, Ti, Fr

Alicante - Edinburgh

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LS776 12:00 13:45 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
FR5578 17:40 19:55 Ma, Ti, On, Fr, Lo
FR5581 12:10 14:20 Lo

Alicante - Glasgow Prestwick

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR692 22:05 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR80 05:00 01:35 Lo

Alicante - Glasgow

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BA4528 12:00 14:10 So
LS178 12:20 13:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
FR2521 06:00 08:15 Ma, Ti, Fr, Lo

Alicante - Göteborg Landvetter

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
D85356 07:00 10:25 So, Ti, To
D85358 15:50 10:35 On
FR4012 14:40 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Alicante - Stockholm Arlanda

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK1854 20:25 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
D85350 07:00 11:05 So, Ma, To, Fr, Lo
FR4689 05:45 09:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
D85352 15:55 18:45 Ma, Ti
D84202 12:45 16:50 On, Lo

Alicante - Västerås

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7427 05:45 18:55 Ti

Alicante - Småland Växjö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7429 14:50 09:20 Ti, On, To

Alicante - Zurich

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LX2175 15:30 16:00 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
BT2175 15:05 22:35 Ti, On, To, Fr, Lo
WK2251 18:15 11:20 To

Alicante - Barcelona

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB5535 06:40 23:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5025 12:40 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY1301 07:05 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5575 07:05 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5743 07:00 00:15 Ma, Ti, On, To, Fr
QR3673 07:05 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3501 14:45 18:40 Fr
VY1305 12:40 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5757 12:50 14:00 Ma, Ti, On, Fr, Lo
QR3698 12:50 14:00 Ma, Ti, On, Fr, Lo
IB5533 17:30 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY1309 17:15 18:25 Ma, Ti, On, To, Fr
IB5759 17:15 18:25 Ma, Ti, On, To, Fr
QR3529 17:15 18:25 Ma, Ti, On, To, Fr
VY1311 20:30 21:40 Ti, On, To, Fr
IB5761 20:30 21:40 Ti, On, To, Fr
VY1300 07:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5627 07:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3511 07:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5045 07:00 10:05 So, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3512 12:40 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY1312 17:15 17:55 Ma, Ti, On, To, Fr
IB5030 17:15 17:55 Ma, Ti, On, To, Fr
QR3514 17:15 18:45 Ma, On, To, Fr, Lo
QR3508 09:45 20:15 So
VY1308 20:30 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5631 20:30 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3781 20:30 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5017 06:45 23:10 Ma, To, Lo
IB5119 15:50 23:40 So, Ti, To
IB5062 12:35 23:05 Ma, To, Fr
VY1306 10:40 11:55 Ti, On, To, Fr, Lo
IB5629 10:40 11:55 Ti, On, To, Fr, Lo
QR3513 10:40 11:55 Ti, On, To, Fr, Lo
FR864 22:00 23:40 Ti

Alicante - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY1451 20:05 08:00 Ma, Ti, On, To, Fr
IB5043 16:35 08:05 Ma, Ti, On, To
IB5048 10:50 14:25 To
IB5061 20:05 08:00 Ma, Ti, On, To, Fr
VY1453 16:35 18:00 Ti, On, To, Fr, Lo
IB5045 16:35 18:00 Ti, On, To, Fr, Lo
QR3514 17:15 18:05 Ma, Fr

Alicante - Ibiza

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB5356 20:55 12:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY1354 18:05 17:45 So, Fr, Lo
IB5029 18:05 17:45 So, Fr, Lo
FR7566 20:15 13:55 Ma, Ti, On, Fr
IB8450 09:55 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5811 09:55 15:15 So, Ma, Lo

Alicante - Arrecife Lanzarote

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4697 21:00 22:45 Ma
IB5247 19:55 09:55 On
FR677 22:00 23:30 Fr

Alicante - Las Palmas Gran Canaria

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB5235 16:50 23:30 So, Ma, Ti, To
VY3200 17:20 08:35 So, Ma, To, Lo
IB5249 17:20 08:35 So, Ma, Lo
FR425 21:35 10:50 Fr
IB5275 20:55 22:55 To

Alicante - Madrid Barajas

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR81 22:05 00:25 Ma
AT5320 09:10 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6051 09:10 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7123 09:10 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5174 09:10 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CX1848 09:10 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6856 09:10 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5573 09:10 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB8859 09:10 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8501 09:10 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX4042 12:30 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6831 12:30 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2405 12:30 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY7587 12:30 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KU6072 12:30 13:35 So, On, To, Fr, Lo
IB8863 17:40 18:55 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
AV6003 17:40 18:55 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
DT6863 17:40 18:55 Ma, Ti, To, Fr
LA1725 17:40 18:55 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
QR5062 17:40 18:55 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
VY5577 17:40 18:55 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
UX4050 20:40 21:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6816 20:40 21:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY7586 20:40 21:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8502 13:45 15:10 So, Ma, On, To, Fr, Lo
MU4973 12:30 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB8865 21:30 22:40 So, Ti, On, To
AV6101 21:30 22:40 So, Ti, On, To
LA1713 21:30 22:40 So, Ti, On, To
KU6080 20:45 21:50 Ti, On, To, Fr, Lo
IB8861 13:35 14:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT5321 13:35 14:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6169 13:35 14:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7125 13:35 14:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5232 13:35 14:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL9432 13:35 14:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA1729 13:35 14:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5575 13:35 14:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR16 16:00 06:45 On

Alicante - Malaga

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QR3511 07:00 08:30 So, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3510 10:20 17:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
DY2886 21:45 20:15 Fr
X31161 09:10 15:55 Lo
FR80 05:00 06:00 Lo
QR3529 17:15 14:30 Fr, Lo

Alicante - Oviedo Asturias

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
V73585 09:15 19:55 Ma, Ti, Fr
QR3513 10:40 14:35 So, Lo
QR3510 10:40 19:05 On
FR248 10:30 22:00 On

Alicante - Palma de Mallorca

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY3934 07:05 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5419 06:50 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX4027 17:10 18:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7465 17:10 18:00 So, To, Fr
VY3936 20:55 21:55 So, Ti, Fr
IB5421 20:55 21:55 So, Ti, Fr
IB5354 06:50 08:05 So, Ma, Fr, Lo
UX4025 09:00 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR6565 20:20 15:00 Ma, Fr, Lo
VY3938 20:55 21:55 Ma, Ti, On, To, Fr
IB5356 20:55 21:55 Ma, Ti, On, To, Fr
FR6567 14:15 14:30 To
LW6567 14:15 14:30 To
IB5249 21:10 20:05 Lo

Alicante - Sevilla

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5064 20:55 14:15 Ma, Ti, On, Lo
QR3698 12:50 09:10 Ma
FR8383 06:40 15:35 On

Alicante - Teneriffa

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
X31172 09:25 21:50 Ma

Alicante - Valencia

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QR3673 07:05 23:35 So, Ma, On, Fr, Lo
FR64 20:10 11:00 Ma

Alicante -

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1494 15:40 19:50 Ma, Ti, To, Fr, Lo

Alicante - Prag

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QS1055 04:50 00:45 Ti

Alicante - Budapest

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W62388 09:55 13:00 So
FR81 22:05 17:35 Ma
FR9999 20:10 23:15 Ma, On
IB5045 16:35 17:55 On

Alicante - Bremen

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9056 06:05 19:15 So, Ti, Lo

Alicante - Dusseldorf

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW9531 10:15 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Alicante - Frankfurt am Main

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH1175 16:55 20:50 So, Fr, Lo

Alicante - Frankfurt Hahn

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6203 06:20 09:00 So, Ti, Fr

Alicante - Hamburg

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW7541 19:15 22:20 So
FR4025 07:15 10:25 So, On, To

Alicante - Köln Bonn

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW859 08:50 14:05 So
FR1356 09:15 16:25 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo

Alicante - Memmingen

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2408 07:10 09:40 Ti, On, Fr, Lo

Alicante - München

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH1849 18:20 20:35 So, Lo

Alicante - Nurnberg

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7571 21:00 23:40 Ma, Ti, On, To, Lo

Alicante - Paderborn Lippstadt

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR248 06:20 09:10 Ma, Ti, Fr, Lo

Alicante - Stuttgart

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW2835 09:35 12:05 So, Fr

Alicante - Weeze

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6213 17:30 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Se även: Ankomster Alicante flygplats
* Senast uppdaterad: 01.12.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.