Ängelholm flygplats taxfree | Helsingborg

Vad är Tax Free?

Många butiker är idag anslutna till en Tax Free-organisation (ex. Global Blue och Tax Free Worldwide). Det innebär att du kan få tillbaka en del av momsen på det du handlar i de butikerna. Du får tillbaka mellan 10 och 19% beroende på hur mycket du handlar för.
Är du permanent bosatt i ett EU-land kan du bara få tillbaka på momsen om du handlar i ett land som inte är med i EU. Är du permanent bosatt i ett icke-EU-land så kan du få tillbaka på momsen inom EU.

NOTERA DOCK att du som är bosatt i Sverige, Finland och Danmark inte kan få tillbaka på momsen i Norge. Och du som är bosatt i Norge kan heller inte få tillbaka på momsen om du handlar i Sverige, Finland och Danmark. Du måste utanför de Nordiska gränserna (med undantag för Island).
Via Global Blue kan du som är bosatt utanför EU (och Norge) och ska lämna EU få tillbaka upp till 19 procent av inköpsbeloppet för varor som du handlat i Sverige. Var noga med att spara Global Blues taxfree-formulär och kvittona för dina köp eftersom dessa måste redovisas för att du ska kunna få återbetalning av moms. Vid kontroll ska även pass, biljett och taxfree-varorna visas upp.
Det här är dina gratis Blue Tax-instruktioner:
När du betalar för dina inköp, fråga butikspersonalen för en skattefri blankett.
Skattefria formulär finns i två versioner, en blå och en vit.
Fyll i alla obligatoriska fält i blockbokstäver, med hjälp av det latinska alfabetet.

Skattesats
Standardränta: 25%

Minsta köpeskilling
200 kr

Skatt Gratis varor
Återbetalningar betalas på alla varor som exporteras i resenärens personliga bagage.
Exporterade varor måste vara outnyttjade.
Skattfritt formulär
Formuläret gäller 1 år efter utfärdande datum.
Formuläret måste vederbörligen stämplas av den officiella svenska (www.tullverket.se) eller någon annan EU-landstull eller av Global Blue Refund Office i Sverige, Finland, Norge eller Danmark inom 3 månader efter den månad då formuläret utfärdades.
Alla varor måste beskrivas på formuläret eller kvitto / faktura.
Originala kvitton / fakturaer måste bifogas formuläret, om återbetalningsbeloppet överstiger 500 kr.
Kvitton / fakturor kan läggas ihop på en skattefri blankett om alla har utfärdats samma dag av samma butik, och datumen på Tax Free Form och på kvitton / fakturor motsvarar.
Observera att lägsta inköpsbelopp per dag och per skattesats är 200 SEK.