Ankomster - Bilbao flygplats


Kontrollera alltid den senaste informationen om status för flygplan på flygplatsen monitorer. Här kan du se schemat för ankommande flyg på flygplatsen inom den närmsta veckan.
Tabellen nedan visas flygnummer, avgångstider och ankomsttider för flighter

Bryssel Zaventem - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN3715 20:45 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SN3713 10:50 12:45 Ma, Ti, On, To, Fr

Charles de Gaulle - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DL8347 08:10 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1376 20:45 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2170 20:45 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3022 20:45 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3016 17:50 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MK9340 08:10 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2160 08:10 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3174 17:50 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G38577 20:45 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr
UX3061 08:10 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UU8476 08:10 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1476 08:10 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1576 17:50 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UU8576 17:50 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL2166 17:50 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
9W4991 17:50 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5807 13:30 15:10 So, Ma, Fr
G38576 17:55 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr
KK7310 17:50 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3128 08:10 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU3017 17:50 19:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY1469 13:30 15:10 So, Ma, To, Fr
KK7313 08:10 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU3015 08:10 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
9W6945 20:45 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KK7311 20:45 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU3013 20:45 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35232 17:55 19:30 Ma, Ti, On, To, Fr
G35177 20:45 22:20 Ma, Ti, Fr, Lo
U23671 14:00 15:35 On, Fr

Paris Orly - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB5543 13:35 21:30 Ti

Bristol - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U26241 14:05 16:50 So

London Gatwick - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB5855 19:35 14:50 So, To
VY7293 19:55 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY7291 08:40 11:20 So

London Stansted - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U23225 17:55 20:15 So, Ma, On, Lo

London Heathrow - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BA466 08:20 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR5921 08:20 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA6519 08:20 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL6515 08:20 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB7468 08:20 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Amsterdam Schiphol - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KQ1687 14:30 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1687 14:30 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9315 14:30 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G38584 14:30 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU3394 14:30 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
9W8900 14:30 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU3396 20:35 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1689 20:35 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8355 14:45 16:50 So
G35652 14:30 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5079 14:45 16:50 So
LA5741 07:00 11:10 Ma

Dublin - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EI746 09:45 12:55 So, Ma, To, Fr

Lissabon Portela - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1064 20:00 23:10 Ma, Ti, To, Fr, Lo
S48724 20:00 23:10 Ma, Ti, To, Fr, Lo
TP1062 16:05 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48716 16:05 19:00 So, Ma, On, Fr
VY2701 16:20 18:40 Ma, Ti, On, To, Fr
AD7294 15:50 19:00 Ma, Fr

Zurich - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LX2058 13:00 14:55 So

Alicante - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EVE1135 11:00 12:25 Ti
VY1451 10:45 17:45 Ma, Ti, On, To, Fr
IB8386 17:50 16:40 Ma, Ti, Fr
IB5723 10:45 17:45 Ma, Ti, On, To, Fr
LA5743 07:00 10:10 Ti

Barcelona - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QR3548 17:45 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5745 09:25 17:05 So, On, Fr
QR3621 07:00 08:15 Ti, On, To, Fr, Lo
VY1420 07:00 16:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5392 17:45 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5478 15:50 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5256 07:00 08:15 Ti, On, To, Fr, Lo
IB5370 09:55 11:10 Ti, On, To, Fr, Lo
LA5746 09:40 11:10 Ma, Ti, On, To, Fr
VY1434 17:45 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5743 10:05 10:10 Ma, Ti, To, Lo
VY1426 15:50 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY1440 09:55 11:10 Ti, On, To, Fr, Lo
QR3550 09:55 11:10 Ti, On, To, Fr, Lo
QR3540 15:50 17:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5741 17:20 19:00 So
VY1432 08:55 10:10 Ma, Ti, On, To, Fr
IB5766 08:55 10:10 Ma, Ti, On, To, Fr
QR3546 08:55 10:10 Ma, Ti, On, To, Fr
VY1422 21:05 22:20 Ma
VY1438 19:35 20:50 Ma, Ti, On, To, Fr
IB5798 19:35 20:50 Ma, Ti, On, To, Fr
QR3560 19:35 20:50 Ma, Ti, On, To, Fr
VY1418 07:40 08:55 Ma, Ti, On, To, Fr
IB5800 07:40 08:55 Ma, Ti, On, To, Fr
QR3542 11:45 13:00 Fr
VY1428 11:45 13:00 Fr
IB5546 11:45 13:00 Fr

Granada - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB5649 21:20 22:45 Ti, To, Fr, Lo
VY2619 13:05 22:45 Ti, To, Fr, Lo
EVE1138 15:25 16:45 Ti

Ibiza - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB5429 21:35 22:55 Ma, Ti, Lo
VY3975 21:45 22:55 So, Ma, Ti, On, Lo

Arrecife Lanzarote - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY3281 09:30 13:25 So, On, To
IB5601 09:30 13:25 So, On

Las Palmas Gran Canaria - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY3275 18:20 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5123 18:20 20:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Madrid Barajas - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
UX7153 14:45 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9443 14:45 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3375 14:45 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8712 11:45 12:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY4370 14:45 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2464 14:45 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CX1827 11:45 12:50 So, To, Lo
AM6965 14:45 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6975 11:45 12:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7352 14:45 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5421 11:45 12:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX7161 06:50 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6759 14:45 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SU3652 14:45 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6914 15:50 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB438 15:50 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA7086 15:50 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7242 15:50 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8657 15:50 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB426 11:45 12:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6032 11:45 12:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7238 11:45 12:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB442 22:10 23:10 So, To, Fr, Lo
AY5615 22:10 23:10 To, Fr, Lo
LA5424 22:10 23:10 To, Fr, Lo
QR6915 22:10 23:10 To, Fr, Lo
UX7159 19:20 20:20 Ti, On, To, Fr, Lo
AM6838 19:20 20:20 Ti, On, To, Fr, Lo
AR7346 19:20 20:20 Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2466 19:20 20:20 Ti, On, To, Fr, Lo
KL3323 19:20 20:20 Ti, On, To, Fr, Lo
IB440 19:50 20:55 So, Ma, Ti, On, To
AA8745 19:50 20:55 So, Ma, Ti, On, To
BA7252 19:50 20:55 So, Ma, Ti, On, To
JL6943 19:50 20:55 So, Ma, Ti, On, To
LA7058 19:50 20:55 So, Ma, Ti, On, To
QR6977 19:50 20:55 So, Ma, Ti, On, To
AV6030 18:15 19:15 Ma, Ti, On, To, Fr
KL3330 21:50 22:50 Ma, Ti, On, To, Fr
AM6985 21:50 22:50 Ma, Ti, On, To, Fr
UX7155 21:50 22:50 Ma, Ti, On, To, Fr
IB434 18:15 19:15 Ma, Ti, On, To, Fr
QR6976 18:15 19:15 Ma, Ti, On, To, Fr
BT5146 18:15 19:15 Ma
AR7340 06:50 07:50 Fr
BA7244 18:15 19:15 Ma, Ti, On, To, Fr
UX7157 10:45 11:45 Ma, Ti, On, To, Fr
DL6760 10:45 11:45 Ma, Ti, On, To, Fr
EY4362 10:45 11:45 Ma, Ti, On, To, Fr
KL3354 10:45 11:45 Ma, Ti, On, To, Fr
IB448 07:40 08:40 Ma, Ti, On, To, Fr
LA5414 07:40 08:40 Ma, Ti, On, To, Fr
AA8660 07:40 08:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA7147 18:15 19:15 Ti, On, To, Fr
IB432 06:30 07:30 Ti, On, To
BT5142 19:50 20:55 To
IB446 13:05 14:05 To, Fr
AA8856 13:05 14:05 To, Fr
BA7240 13:05 14:05 To, Fr
QR6978 13:05 14:05 To, Fr

Malaga - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY2608 06:45 08:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VOE3513 13:15 17:10 So, Ma, On, To, Fr, Lo
IB5100 06:45 08:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY2612 19:40 21:15 Ma, Ti, To, Fr, Lo
IB5762 19:40 21:15 Ma, Ti, To, Fr, Lo

Palma de Mallorca - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB5633 08:55 16:45 So, Ma, Lo
UX7506 10:40 20:00 So, Lo
VY3945 21:35 10:35 So, Ma, Ti, On, To
IB5167 21:35 10:35 So, Ma, Ti, On, To
VY3949 10:00 16:45 So, Ma, To, Fr, Lo
VY3947 20:55 22:20 Ma
UX7924 19:40 21:05 To

Sevilla - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB5401 21:35 23:00 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY2505 21:35 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VOE3529 21:20 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY2509 06:30 12:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5373 06:30 12:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY2511 09:25 10:50 Fr
IB5881 09:25 10:50 Fr

Valencia - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB8948 07:00 08:15 Ti, On, To, Fr, Lo
IB8938 13:00 19:00 Ma, Ti, On, To, Fr
VY3969 13:10 13:45 Fr
IB8936 13:35 15:15 Ti, On, To

Vigo - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB8963 11:50 12:55 Ti, On, To

Istanbul Ataturk - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TK1317 13:45 16:00 So

Dusseldorf - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW9518 11:00 13:05 Ma, Ti, On, To, Fr

Frankfurt am Main - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH1144 16:05 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1142 10:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9525 10:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA6283 10:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX3822 10:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS7415 10:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA9361 10:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1146 21:00 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA6281 21:00 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS7303 21:00 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3280 21:00 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3276 10:30 12:40 Ti, On, To, Fr, Lo
UA9210 16:05 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9253 16:05 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH5451 10:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS7305 16:05 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH5462 21:00 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3278 16:05 18:10 Ma, Ti, On, To, Fr
UA9248 20:50 23:05 Ti

München - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH1828 19:30 21:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr
LH1892 11:15 13:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1824 08:50 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1826 15:30 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Stuttgart - Bilbao

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW2516 10:00 12:25 On, Fr

Se även: Avgångar Bilbao flygplats
* Senast uppdaterad: 11.01.2019
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.