Ankomster - Bologna flygplats


Kontrollera alltid den senaste informationen om status för flygplan på flygplatsen monitorer. Här kan du se schemat för ankommande flyg på flygplatsen inom den närmsta veckan.
Tabellen nedan visas flygnummer, avgångstider och ankomsttider för flighter

Tirana - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ZB2005 23:05 13:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W63847 16:55 17:40 So, Ma, On, To, Fr
2B229 13:30 14:10 Ma, Fr
W63877 07:20 08:05 Ti

Charleroi Bryssel  - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4862 17:30 09:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4866 20:10 21:45 Fr

Bryssel Zaventem - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SN3125 14:00 15:10 Ma, Ti, On, To, Fr

Liege - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BN701 20:00 21:46 On

Sofia - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63667 07:55 09:15 So
FR5548 19:25 20:15 To
PQ4363 21:50 22:50 On, To
W64363 21:50 22:50 On, To

Billund - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7536 22:00 00:10 Ma

Kastrup Köpenhamn - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FI7431 13:20 10:05 On
FR2677 13:40 21:00 Lo
SK2685 19:05 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Lo
SK2683 19:40 21:45 Ma, Ti, On, Lo
FI7433 19:40 15:25 Ti, On

Helsingfors - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AY1771 06:55 08:55 So, Fr
JL9361 06:55 08:55 So, Fr
JL8307 16:30 18:35 Ma
AY1773 16:30 18:35 Ma

Bordeaux - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9459 22:25 00:10 To

Marseille - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6497 22:25 23:35 Ma, Ti, To

Paris Beauvais - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4304 08:30 13:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4293 20:20 21:55 So

Charles de Gaulle - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AF1228 07:20 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3114 07:20 09:00 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
DL8462 07:20 09:00 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
UU8228 07:20 09:00 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
MU1905 07:20 09:00 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
DL8421 15:35 17:15 So, Ti, To
MK9532 07:20 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr
AF1028 22:05 23:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1328 15:35 17:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
5O4026 03:47 05:23 Lo
AG4026 03:47 05:23 Lo
G35166 12:15 13:50 Ti, On, To, Fr
DL8474 12:15 13:50 Ti, On, To, Fr
KQ3898 15:35 17:15 Ti, To, Fr
MK9536 15:35 17:15 Ti, To
UU8828 12:15 13:50 Ti, On, To, Fr
MK9534 12:15 13:50 Ti, On, To, Fr
KQ3072 12:15 13:50 Ti, On, To, Fr
AF1828 12:15 13:50 Ti, On, To, Fr
G35174 22:05 23:45 On
MU1903 22:05 23:45 On
3V4694 04:14 07:43 On, To, Fr
MK9538 22:05 23:45 Fr, Lo
AG4694 04:14 18:36 Lo

Paris Orly - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY8576 13:45 15:25 Ma, On

Aten - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
A3682 14:40 15:55 So, Ma
FR6017 09:45 19:40 So, On, To, Lo

Rhodos - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1914 23:25 01:10 Ma, On, To

Thessaloniki - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9975 13:35 16:00 So, On, To, Lo

Leeds Bradford - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AE282 22:45 23:08 So, Ma

London Luton - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3406 17:05 16:30 So, On, Lo

London Stansted - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1194 12:50 23:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR194 21:45 00:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr

Manchester - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2242 12:25 21:50 Fr, Lo

London Heathrow - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BA540 07:35 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL7155 07:40 10:40 So, Ti, On, Lo
BA542 14:35 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA6610 14:30 15:50 So, Ti, To
JL7157 14:30 15:50 So, Ti, To
BA544 20:25 23:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA6716 20:25 23:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Amsterdam Schiphol - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
G35582 21:10 23:45 So, Ma, Ti, To, Lo
KL1595 22:00 23:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1814 21:10 23:45 So, Ma
MF9345 21:10 23:45 So, Ma, Ti, To, Lo
KL1583 10:45 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7619 10:45 12:30 So, Ti, On, To, Lo
DL9576 10:45 12:30 So, Ti, On, To, Lo
G35518 10:45 12:30 So, Ti, On, To, Lo
MF9343 10:45 12:30 So, Ti, On, To, Lo
MU1813 10:45 12:30 So, Ti, On, To, Lo
KQ1583 10:45 12:30 So, Lo
KL1591 14:35 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9577 14:45 16:30 So, Ma, Fr
G35572 14:45 16:30 So, Ma, Fr
MF9695 14:45 16:30 So, Ma, Fr
KQ1591 14:45 16:25 So, Ma, To, Fr

Eindhoven - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR787 12:05 10:35 Lo
HV5307 17:10 15:25 Ma

Dublin - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9456 16:50 15:25 On, To, Fr

Alghero - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR754 09:15 13:45 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
FR6128 22:20 23:30 So, Ti, On, To, Fr, Lo

Ancona - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BN502 11:30 12:21 To

Bari - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4316 23:10 00:45 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
FR4297 17:05 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BN701 09:30 21:46 On

Brindisi - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4339 19:40 19:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4352 07:40 09:00 So, Ti, On, To, Fr, Lo

Cagliari - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
NO7371 09:20 09:40 So
FR3967 00:55 01:15 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
FR3969 00:10 00:30 Ti, On, Fr, Lo

Catania - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1088 22:35 00:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W68183 06:20 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1086 15:30 10:35 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
FR740 10:55 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR6140 22:15 23:55 So, Ma
W68185 19:15 21:15 Ma

Comiso - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7971 12:55 10:50 Ma, On

Lamezia Terme - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1012 12:40 00:30 So, Ma, Ti, On, To, Lo

Lampedusa - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
V71419 16:55 10:00 So

Olbia - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
V71825 07:50 07:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W65601 08:40 15:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo
V71407 21:20 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BN701 11:00 21:46 On
BN501 08:30 11:10 Ma

Pantelleria - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VOE1337 08:00 11:35 So
V71337 08:00 11:35 So

Perugia - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BN493 18:00 08:32 Fr
BN501 09:00 11:10 Ma

Rom Fiumicino - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FB1615 13:20 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr
EY2816 13:20 14:10 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
AZ1321 21:55 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7250 21:55 22:50 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
AT9161 21:55 22:50 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
EY2817 21:55 22:50 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
JU7332 21:55 22:50 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
LG1283 21:55 22:50 So, To, Fr, Lo
RJ3558 21:55 22:50 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
TP7170 21:55 22:50 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
UX3179 21:55 22:50 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
AZ1319 13:15 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9160 13:20 14:10 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
DL6614 13:20 14:10 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
ME2319 13:20 14:10 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
RJ3551 13:20 14:10 So, Ma, Ti, To, Fr
TP7176 13:20 14:10 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
UX3107 13:20 14:10 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
KU6229 21:55 22:50 Ma, Ti
NO2857 04:15 05:15 To

Trapani - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2010 07:45 00:10 So, Ma, Ti, On, To, Lo
FR4302 23:10 00:35 Ti

Riga - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BN701 09:30 21:46 On

Malta - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7793 11:55 13:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Chisinau - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
9U479 18:50 14:45 Ma, Ti, On

Wien Schwechat - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
OS547 08:30 09:45 Ti, On, To, Fr, Lo
OS549 17:40 18:55 Ma, Ti, On, To, Fr
FR9741 06:40 19:50 Ma

Wroclaw - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4318 20:45 21:25 So, Ma, On, To, Fr

Katowice - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6866 20:05 21:45 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo

Krakow - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4322 20:40 22:25 So, On, To

Warszawa Modlin - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5718 09:05 22:05 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo

Warszawa Chopin - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W61465 18:20 20:25 Ti, To, Lo

Porto - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5811 21:00 00:30 So, Ma

Lissabon Portela - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AD7295 07:25 11:10 Ti, Lo
TP872 07:25 11:10 Ti, Lo
FR790 20:30 00:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP874 13:10 16:55 To
AD7266 13:10 16:55 To
FR797 20:30 00:10 Ti, On, Fr, Lo

Bukarest - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63163 13:30 17:10 So
FR3991 18:40 14:45 Ma, To, Fr, Lo
W63139 13:00 20:40 To, Fr

Cluj Napoca - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63393 13:25 14:20 So, Ma, On, To, Fr

Sibiu - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7538 14:55 15:50 So, To, Fr

Iasi - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63667 07:55 09:15 So

Timisoara - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63559 15:35 16:15 So

Edinburgh - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2453 18:35 22:10 Ma, Ti, To, Fr

Stockholm Arlanda - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8666 21:15 00:05 Ti, Lo

Zurich - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LX1670 07:00 08:10 Ma, To

Belgrad - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
JU554 17:35 19:50 Fr

Alicante - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5544 14:15 11:10 So

Barcelona - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9366 22:30 20:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY6522 19:25 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5690 19:25 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr
QR4685 19:25 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr
VY6524 06:35 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR9368 09:00 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5692 06:25 08:15 Ma, Ti, To, Fr, Lo
LA5752 19:25 22:25 Ma, Ti, To, Lo

Ibiza - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6702 20:10 23:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NO6407 09:50 11:45 Lo

La Coruna - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AA8803 13:35 19:00 So, Ma, Ti, Fr, Lo

Arrecife Lanzarote - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4896 19:30 00:20 Ti, Fr

Las Palmas Gran Canaria - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4515 19:15 00:20 Ma, Fr

Madrid Barajas - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB8756 09:25 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB8760 16:40 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR5374 13:10 16:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA1709 16:40 19:00 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
IB8762 21:15 23:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6590 16:40 19:00 So, Ma, Ti, To
QR6596 21:15 23:35 So, Ma, Ti, To, Fr
LA1714 09:25 11:45 Ma, Ti
AA8802 09:25 11:45 Ma, Ti, Fr
AA8803 16:40 19:00 Ma, Ti, To
LA1730 21:15 23:35 Ma, Ti, To, Fr
VY5554 21:15 23:35 To, Fr
VY5550 09:25 11:45 Fr

Malaga - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4602 09:20 13:45 On

Palma de Mallorca - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3485 07:20 14:20 So, On, Lo

Sevilla - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4349 06:45 09:20 So, Ti, On, To

Teneriffa - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4898 18:40 23:55 Ma
NO1446 18:55 01:30 Ti

Valencia - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6422 22:10 00:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR6434 09:50 00:20 So, Ti, On, To, Lo

Prag - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5005 18:00 14:15 So, Ti, To, Fr

Istanbul Sabiha - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC1217 12:35 14:20 Ma, On, To

Istanbul Ataturk - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TK1321 08:40 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK1325 16:25 18:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Budapest - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W62355 10:20 11:50 Ti
FR7549 08:45 10:15 Ma, On, Fr

Dusseldorf - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW9834 14:05 19:15 To, Fr
EW9836 07:10 08:50 Ma

Frankfurt am Main - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH284 12:35 13:55 So, Ma, Fr, Lo
AC9497 12:35 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2114 08:40 10:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA9526 12:35 13:55 So, Ma, Fr, Lo
LH282 08:40 10:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9147 08:40 10:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA8772 08:40 10:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1437 08:40 10:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1435 22:05 23:25 So, Ma, To, Fr, Lo
LH290 22:05 23:25 So, Ma, To, Fr, Lo
LG1431 12:35 13:55 So, Ma, Fr, Lo
NH6205 08:40 10:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH6125 22:05 23:25 So, Fr, Lo
UA9350 22:05 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH288 17:10 18:30 Ma, Ti, On, To, Fr
LG1433 17:10 18:30 Ma, Ti, On, To, Fr

Köln Bonn - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1602 14:15 15:30 On
FR1604 20:00 21:30 Lo

München - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EN8238 08:15 09:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EN8240 11:40 12:45 Ti, On, To, Fr, Lo
EN8244 19:55 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Munster Osnabrück - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AE282 00:00 01:32 Lo

Nurnberg - Bologna

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7645 18:05 19:25 Ma

Se även: Avgångar Bologna flygplats
* Senast uppdaterad: 19.08.2022
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.