Ankomster - Guernsey flygplats


Sök efter plats:

Se även: Avgångar Guernsey flygplats

Kontrollera alltid den senaste informationen om status för flygplan på flygplatsen monitorer. Här kan du se schemat för ankommande flyg på flygplatsen inom den närmsta veckan.
Tabellen nedan visas flygnummer, avgångstider och ankomsttider för flighter

Birmingham - Guernsey

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BE500 07:15 09:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo
BE510 14:50 15:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Bristol - Guernsey

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
GR643 12:20 13:15 So, Ma, On, To, Fr, Lo
BE6487 15:25 17:10 So
BE6485 14:50 16:40 Ma, Ti, On, To, Fr

East Midlands - Guernsey

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
GR697 19:15 20:30 So, Ma
GR695 13:40 15:00 Ma, Ti, On, Fr

Exeter - Guernsey

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BE310 16:45 19:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr
BE300 09:55 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GR671 12:00 10:15 Fr

Jersey - Guernsey

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BE6405 07:30 07:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
BE6411 08:50 09:10 So, On, To, Fr, Lo
BE6433 16:50 17:10 So
BE6445 18:30 18:50 So
BE6595 13:00 12:20 So
BE510 17:15 15:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE6485 16:20 16:40 Ti, On, To, Fr
BE310 15:15 19:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr
BE500 08:50 09:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo
BE300 09:10 07:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
BE6419 11:50 12:10 Ti, On, To, Fr
BE6441 18:00 18:20 Ti, On, To, Fr
BE6584 11:30 11:50 Ti, On, To

Leeds Bradford - Guernsey

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
GR665 13:30 15:10 So

London Gatwick - Guernsey

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
GR607 16:30 17:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GR601 08:35 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GR605 11:50 13:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GR611 19:40 20:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GR603 10:00 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GR609 18:00 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GR1121 19:00 18:20 Lo
GR613 14:30 15:30 So, To

London Stansted - Guernsey

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
GR627 15:25 16:40 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo

Manchester - Guernsey

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
GR679 19:15 20:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GR671 08:50 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GR673 10:30 12:00 So, Ti, On

Southampton - Guernsey

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
GR609 19:35 19:20 So, Lo
BE6301 08:30 09:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE6343 19:15 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BE6313 11:00 11:45 So, Lo
BE6325 14:25 15:10 Ti, On, To, Fr
BE6585 13:30 14:15 Ti, On, To
GR1603 12:30 10:00 Fr
GR611 19:40 20:50 Fr
GR607 16:30 17:35 Fr
GR605 13:15 13:05 Fr, Lo
GR603 12:30 11:15 Fr, Lo
GR601 08:50 09:40 Lo

Se även: Avgångar Guernsey flygplats
* Senast uppdaterad: 11.01.2019
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.