Ankomster - Lissabon flygplats


Kontrollera alltid den senaste informationen om status för flygplan på flygplatsen monitorer. Här kan du se schemat för ankommande flyg på flygplatsen inom den närmsta veckan.
Tabellen nedan visas flygnummer, avgångstider och ankomsttider för flighter

Charleroi Bryssel  - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3610 10:05 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1300 06:50 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4918 10:15 16:30 Lo

Bryssel Zaventem - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP641 06:00 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48481 06:00 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SN6401 06:00 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SN3815 09:15 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY7209 09:15 11:10 So, Ma, Ti
TP6775 09:15 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP647 11:45 13:35 So, Ma, On, Fr, Lo
AC2678 11:45 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6771 11:45 13:35 So, Ma, On, Fr, Lo
ET1733 11:45 13:35 So, Ma, On, Fr, Lo
LO4727 11:45 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48487 11:45 13:35 So, Ma, On, Fr, Lo
SN6403 11:45 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP643 15:55 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6765 15:55 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1731 15:55 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9534 15:55 17:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo
S48483 15:55 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SN6413 15:55 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SN3819 17:05 19:00 So, Ma, On, To
EY7197 17:05 19:00 So, Ma
TP6767 17:05 19:00 So, Ma, On, To
TP649 20:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6779 20:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4729 20:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9531 20:50 22:40 So, Ma, Ti, Fr, Lo
S48489 20:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SN6405 20:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP645 06:00 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48485 06:00 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5361 11:50 13:40 Ti, On, To, Fr, Lo
BT5316 20:50 22:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5714 20:50 22:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5710 11:50 13:40 Ti, On, To, Fr, Lo

Sofia - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP477 07:00 19:50 So
TP431 07:00 21:15 So, Ti, On, Fr, Lo
W64373 18:50 16:30 Ma, To, Fr
TP449 10:10 22:35 Fr
TP491 10:50 13:30 Lo
TP437 11:45 12:00 Lo

Kastrup Köpenhamn - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP759 17:40 20:35 Ma, Ti, To, Lo
TP757 06:00 15:45 So, Ma, To, Fr, Lo
TP753 12:40 08:50 So, Ma, To, Fr, Lo
TP755 18:20 21:15 So
D83616 15:35 18:15 Lo

Helsingfors - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AY1739 11:30 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL6901 11:50 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP8356 11:30 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Basel Mulhouse Freiburg - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U27646 11:15 13:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U21271 07:05 08:00 Ti, Fr, Lo
U27678 21:00 12:55 So, On, To, Lo
U29070 07:00 07:21 Ti

Bordeaux - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB5203 17:30 13:15 So, Ma, Fr
FR2181 15:45 16:40 Ma, Ti, To, Lo
U27626 16:20 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27608 22:10 23:10 Ti, Lo
U27606 16:30 16:05 Ma, Ti, On, Fr
U27628 22:15 23:10 Ma, Ti, On, To, Lo

Lyon - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP477 18:25 19:50 So, Ma, Ti
TP473 18:05 07:55 So, Ma, Ti, Fr, Lo
TP471 12:35 14:05 So, Ma, Lo
TP475 05:30 06:50 So, Ma, Ti

Marseille - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2078 14:55 07:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP401 18:20 19:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP409 06:10 07:35 So, Ma, To, Fr, Lo
TP403 12:35 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP2716 11:20 13:50 So
TP405 06:00 07:20 So, Ma, To, Lo

Nantes - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
HV7820 06:40 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27610 21:10 22:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27620 22:10 23:15 So, Lo
U27638 17:10 22:00 Ma, On, To
TO7820 18:20 18:05 Ma, Ti, On, To, Fr
U27614 22:00 23:05 Fr

Nice - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP481 06:10 07:45 So, Ma, To, Fr, Lo
S48323 06:10 07:45 So, Ma, To, Fr, Lo
TP483 12:40 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31782 12:40 14:00 So, Ma, Lo
LO4733 12:40 21:50 So, Ti
S48324 12:40 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27612 21:10 22:45 On, Fr
TP485 06:00 07:35 So, Ma
S48357 06:00 07:35 So, Ma
U27618 11:15 18:20 So, Ma, To, Fr, Lo
U26732 10:15 11:35 Ma
A31733 11:55 13:30 Ma
TP487 18:10 19:45 Ti
A31748 18:10 19:45 Ti
S48327 18:10 19:45 Ti

Charles de Gaulle - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EY5934 09:45 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr
AF1224 07:15 08:50 Ti, On, To
DL8444 07:15 08:50 Ti, On, To
S47307 07:15 08:50 Ti, On, To
AF1024 09:35 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1624 13:15 14:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8750 13:15 14:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY5952 13:15 14:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35124 13:15 14:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3926 13:15 14:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
U27602 11:25 22:15 Ti, On, To
AF1194 16:20 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8393 16:20 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY5936 16:20 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35126 16:20 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3818 16:20 17:55 So, Ma, To, Fr, Lo
S47305 16:20 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WS5045 16:20 17:55 Ti, On, Lo
U24593 17:15 14:15 So, Lo
AF1124 20:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY5900 20:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35125 20:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KE6397 20:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3820 20:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S47303 20:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WS5047 20:45 22:25 So, Ti, On, To, Lo
U24591 06:40 08:40 So, To, Fr, Lo
DL8440 09:45 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27604 21:20 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35123 09:45 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr
KE6399 09:45 11:20 So, Ma, Ti, To, Fr
KQ3816 09:45 11:20 Ti, On, To, Fr
S47301 09:45 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr
SQ1876 09:45 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr
UU8024 09:45 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr
3V4437 20:10 23:15 Ma
U29045 16:00 08:21 Fr
SQ1890 13:15 15:10 Ti, On, To, Fr, Lo
S47309 13:15 15:10 Ti, On, To, Fr, Lo
AG4437 05:14 06:51 On, To, Fr

Paris Orly - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP447 06:00 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7201 06:00 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48933 06:00 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY1983 06:30 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5952 06:30 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP443 07:40 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7506 07:40 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48913 07:40 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7644 10:20 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP437 10:20 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7334 10:20 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48265 10:20 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP433 11:55 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7200 11:55 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48931 11:55 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP439 14:40 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7344 14:40 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48923 14:40 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7658 15:20 12:00 So, On, To
TO7658 15:20 12:00 So
TP441 16:40 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7350 16:40 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48927 16:40 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7646 16:45 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO7646 16:45 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr
VY1981 16:50 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5950 16:50 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP431 20:00 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7520 20:00 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48266 20:00 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP449 21:05 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7521 21:05 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48935 21:05 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7662 21:25 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5130 06:30 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO7644 10:20 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5128 16:50 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7160 19:35 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO7662 21:25 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV71 07:00 07:47 On
TP429 11:00 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7648 16:25 18:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO7648 16:25 18:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP435 17:40 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7198 17:40 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HV7640 07:35 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Toulouse - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U26744 22:30 23:25 Ma, Ti, Lo
TP495 07:00 07:55 So, Ma, To, Fr, Lo
TP491 12:35 13:30 So, Ma, Lo
FR1799 20:25 21:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP493 18:45 19:40 So, Ma, Ti, On, To, Lo
EK4893 18:45 19:40 So, Ma, Ti, On, To, Lo
S48949 12:35 12:30 So, Ma, Lo
S48953 06:00 06:55 So, Ma, To, Lo
S48951 18:20 19:15 Ti, Lo
U27624 10:25 18:15 Ma
TP9743 20:00 21:00 Lo

Aten - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
A3720 08:30 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7409 08:30 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
V75134 13:50 09:55 On, To
A3722 21:20 23:45 So, Ma, Ti, On, To, Lo
TP7399 21:20 23:45 So, Ma, Ti, To, Lo
V75136 21:20 23:45 So, Ma, Ti, To, Lo
FR90 22:30 12:35 So
U27688 20:35 23:10 Ma, On, Fr
U27684 20:35 23:10 Ti, Fr, Lo
FB1551 20:35 23:00 Lo

Birmingham - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3703 17:35 21:45 Ti

Bristol - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U22867 13:15 09:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27394 20:45 23:20 Lo

Leeds Bradford - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2482 06:00 13:40 Ti

London Gatwick - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U28513 10:05 13:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1339 10:35 13:20 So, On, To, Fr, Lo
BT5294 10:35 13:20 So, On, To, Fr, Lo
S48607 10:35 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1337 16:25 19:15 Ti, On, To, Fr, Lo
S48613 16:25 19:15 Ti, On, To, Fr, Lo
U28517 17:15 20:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U28515 18:30 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1335 21:05 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr
BT5368 10:40 13:20 Ma, Ti, On, To, Fr
IB5578 19:40 21:30 Ti, On, To

London Luton - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U22459 07:35 10:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U22461 12:25 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U22463 18:20 20:55 So, Fr, Lo
W64493 18:25 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W94493 18:35 21:15 Ma, Ti, On, To, Fr

London Stansted - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1882 14:35 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr
FR1884 18:00 15:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1080 09:05 11:20 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
FR1886 17:40 20:35 Ma, To, Fr

Manchester - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
S48373 17:10 19:50 So, Ma, Ti
TP1313 17:10 19:50 So, Ma, Ti
TP1311 05:40 08:45 So, Ma, On, To, Fr, Lo
S48283 05:40 08:45 So, Ma, On, To, Fr, Lo
FR2252 14:25 09:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RK2252 14:25 09:15 So, Lo
FR3952 17:45 21:05 Lo
U22209 10:00 19:35 Ma, On, To, Fr
TP1317 10:55 13:45 Ma, Lo
S48291 10:55 13:45 Ma, Lo
TP1315 17:55 20:45 Ma, Ti, Fr
S48286 17:55 20:45 Ma, Ti, Fr
U29042 12:00 12:18 To

London Heathrow - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QR5914 09:15 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA7097 09:15 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1363 06:00 08:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2686 06:00 08:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7232 06:00 08:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48050 06:00 08:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6864 06:00 08:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA500 07:30 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CX7201 07:30 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR5902 07:30 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1351 08:00 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2712 08:00 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7292 08:00 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1740 08:00 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48609 08:00 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2787 08:00 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6866 08:00 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA506 08:10 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1367 11:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2715 11:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7314 11:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AI7909 11:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1742 11:20 14:05 So, To, Fr, Lo
LO4717 11:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48625 11:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2771 11:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6878 11:20 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA518 13:00 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA6403 11:55 15:45 Lo
JL7109 13:00 16:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr
TP1359 13:45 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2668 13:45 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7304 13:45 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AI7911 13:45 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1739 13:45 16:25 So, On, To, Fr, Lo
S48603 13:45 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6872 13:45 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA502 15:10 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA6898 15:10 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL7793 15:10 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR5903 15:10 17:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA6409 07:40 15:45 To
TP1357 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2667 18:45 21:25 Ti, On, Lo
AD7298 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AI7913 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Lo
AV2484 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1727 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4721 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Lo
MS9533 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH6731 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48047 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2775 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6881 18:45 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1369 19:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7481 19:50 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2500 19:50 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7057 19:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4723 19:50 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9539 19:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48619 19:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2770 19:50 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA504 20:25 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA6758 20:25 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY5984 20:25 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CX7203 20:25 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL7733 20:25 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR5912 20:25 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2773 06:00 08:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY500 07:25 09:55 So
AI7907 08:15 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA8090 11:10 09:20 Ma
AY5895 12:00 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
SQ2779 13:40 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY502 15:10 17:45 On, To, Fr, Lo
CA7056 18:30 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4719 18:30 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7175 19:55 22:40 So, Ma, Fr, Lo
AI7903 19:55 22:40 So, Fr
AV2507 19:55 22:40 So, Ma, Fr, Lo
ET1729 19:55 22:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
LO4729 19:55 22:40 So, Ma, Fr, Lo
LO4731 12:25 13:35 So, Ma, Fr
AA6541 13:25 16:20 Ma
LY9055 18:45 21:15 Ma, Ti, On, To, Fr
AA6844 12:00 14:50 Ma, Ti, On, To, Fr
BA528 10:00 14:20 On, To
AA9600 18:00 07:48 On
AC2635 16:35 22:35 Fr

Amsterdam Schiphol - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
HV5953 06:40 08:40 Ti, Lo
DL7509 06:30 18:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9446 06:50 18:05 Ma, Ti, On, To, Fr
TP669 07:00 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7230 07:00 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48649 07:00 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6856 07:00 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1693 08:55 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7663 08:55 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9363 08:55 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KE6439 08:55 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1695 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6290 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7664 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9291 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35564 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1695 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9307 12:35 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP673 13:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2699 13:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7238 13:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6791 13:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5296 13:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4725 13:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48633 13:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6851 13:55 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5572 14:40 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8435 14:45 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1677 14:55 18:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP675 17:50 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7516 17:50 19:25 So, Ti, To, Fr, Lo
MS9441 17:50 19:25 So, To, Fr
S48259 17:50 19:25 So, To, Fr
TP671 19:40 21:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7234 19:40 21:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6773 19:40 21:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5259 19:40 21:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9427 19:40 21:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48631 19:40 21:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1697 20:50 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL7492 16:30 09:40 To
HV5951 06:55 19:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7227 07:00 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9420 14:35 18:05 So, Lo
QR3524 14:40 16:40 So, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6552 21:10 22:50 So, On, Fr
LY9051 13:55 19:45 Ma, Ti, On, To, Fr
U27962 15:40 17:50 Ma
AM6457 16:05 18:05 Ma, Ti, To, Fr
KL2602 17:10 19:10 Ma, To, Fr
U27961 15:30 17:40 Ma
U21753 17:35 14:25 Ti
CZ7719 21:10 23:10 On
G35661 21:10 23:10 On
KE6407 21:10 23:10 On
KQ1697 21:10 23:10 On
RO9309 21:10 23:10 On
IB5688 14:45 17:00 To

Eindhoven - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
HV6203 07:15 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR3091 15:50 12:40 So, Ma, On, To, Lo

Rotterdam - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
HV5243 15:55 17:50 So, Ma, On, To

Dublin - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1325 05:35 08:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48299 05:35 08:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8050 07:15 10:10 So
EI482 07:45 10:10 So, Ma
AA8093 07:45 10:10 So, Ma, On, To, Lo
TP1323 10:55 13:35 So, Ma, Lo
S48297 10:55 13:35 So, Ma, Lo
TP1327 04:30 07:20 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
S48301 04:30 07:20 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
FR7328 17:20 20:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7138 12:10 11:30 So, Ma, On, To, Lo
EI486 18:40 21:35 On
FR7390 20:35 23:25 Ti, Lo
IB5574 14:15 08:25 Ti, On, Fr

Knock - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6551 15:50 11:00 Ma

Bologna - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR789 07:00 17:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP871 11:55 19:40 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AD7264 11:55 19:40 So, Ma, Ti, Fr, Lo
TP869 13:20 15:20 Lo
AD7252 13:20 15:20 Lo
S48955 13:20 15:20 Lo
TP873 17:45 19:45 To
AD7259 17:45 19:45 To

Bergamo - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR820 17:40 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2087 10:45 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Neapel - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP883 12:30 15:00 On, Lo
TP885 19:10 21:25 So
FR1316 20:25 21:25 Ma, To, Fr

Rom Ciampino - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1321 07:10 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2098 10:40 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Rom Fiumicino - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP837 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7274 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7760 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1744 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48907 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3786 10:25 08:25 So, Ma
TP841 12:20 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31737 12:20 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7270 12:20 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7538 12:20 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1736 12:20 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LY9029 12:20 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48905 12:20 14:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo
TP833 17:40 19:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7471 17:40 19:45 So, Ti, On, Lo
AZ7526 17:40 19:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9439 17:40 19:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5710 17:40 14:15 So, Ma
S48253 17:40 19:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP843 20:15 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31739 20:15 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7265 20:15 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7766 20:15 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7055 20:15 22:25 So, Ti, On, Fr
MS9416 20:15 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5724 20:15 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48263 20:15 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP831 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31724 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7166 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7762 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LY9027 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9541 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48052 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3637 12:30 21:20 So, Ti
AD7237 16:45 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP835 19:35 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7244 19:35 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7534 19:35 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7054 19:35 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7052 12:05 11:50 To, Lo
CA7045 12:15 13:40 Ma, To, Lo
AA9600 08:00 07:48 On
FR2098 21:35 22:45 Fr, Lo
QR3635 17:35 20:20 Fr

Venedig - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP863 11:40 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7356 11:40 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7522 11:40 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48497 11:40 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP861 19:15 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7485 19:15 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7532 19:15 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48495 19:15 21:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR784 14:30 19:40 So, Ti, On, To
A31722 12:05 20:15 So, Ti, Fr, Lo
AD7248 12:05 10:10 So, To, Fr, Lo
AD7250 17:40 10:40 So, Ma, Ti, On, Lo
A31704 17:50 20:15 Ma, Ti

Zagreb - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR90 09:20 12:35 So

Riga - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP6400 12:35 15:30 Fr, Lo

Luxembourg - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG3753 16:00 18:05 So
TP6788 16:00 18:05 So
TP693 17:50 19:30 So, On, To, Fr, Lo
LG1953 17:50 19:30 So, On, To, Fr, Lo
TP691 12:05 13:35 So, Ma, To
LG1951 12:05 13:35 So, Ma, To
LG3751 10:25 12:10 To, Fr, Lo
TP6786 10:25 11:55 Ti, On, To, Fr, Lo
U27668 20:45 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1792 21:10 23:00 Ma, Ti, On, Fr
LO4731 11:40 13:35 Ma, To, Fr
LG3759 06:00 07:50 On, To, Fr
TP6790 06:00 07:50 On, To, Fr
ZQ3751 10:00 12:20 On, To

Malta - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9654 12:30 15:00 Ti, On, To
KM594 19:00 21:15 To
S49002 18:30 12:16 On

Chisinau - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PQ811 20:10 22:20 So, Lo

Belfast City - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AA7064 11:40 15:45 Lo

Oslo Gardermoen - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP761 12:50 16:00 So, Ma
TP763 18:45 16:00 So, Ti, On, Fr
TP765 18:45 21:55 Ma, Ti, To, Fr, Lo

Wien Schwechat - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1273 19:40 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1271 13:35 15:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4167 16:25 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Wroclaw - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9981 15:55 18:45 So, Ti

Krakow - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4023 06:00 09:00 Ti, On, To, Fr

Poznan - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9575 20:35 23:30 Ma, To

Warszawa Modlin - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2263 13:45 23:40 So, Ti, On, To, Lo

Warszawa Chopin - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1205 12:55 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W61593 13:25 00:25 So, Ti, On, Lo

Horta - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
S4150 10:25 14:10 So, On, To, Fr, Lo
AF9615 10:25 14:10 So, On, To, Fr, Lo
TP6592 10:25 14:10 So, On, To, Fr, Lo
S4152 17:50 21:20 Ma, To, Fr
TP6594 17:50 21:20 Ma, To, Fr

Santa Maria - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP6602 15:30 18:30 So, To
YU4012 15:30 20:10 So
S44012 15:30 18:30 So, To

Faro - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP485 09:46 07:35 So
TP1900 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2707 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7271 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4788 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1974 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6973 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48420 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8111 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6868 06:00 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1902 11:15 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7497 11:15 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5301 11:15 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4786 11:15 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1962 11:15 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6937 11:15 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48442 11:15 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6853 11:15 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1906 13:35 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7336 13:35 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5305 13:35 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6961 13:35 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48422 13:35 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1904 18:10 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7236 18:10 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4771 18:10 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48400 18:10 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7188 11:25 12:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8105 14:10 06:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1938 18:10 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6975 18:10 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JD5414 06:05 06:55 To, Fr, Lo
TP1107 09:25 10:15 So
TP645 10:00 07:50 Ma
TP565 11:15 08:20 Ma
TP475 11:16 06:45 Ma
TP1097 12:00 06:40 Ma
TP36 11:30 09:20 To
AD7262 11:30 09:50 To
EK4811 11:30 09:20 To
JD5426 11:30 09:20 To
TP1351 13:30 10:40 Fr
TP1862 14:30 22:35 Fr
BT5347 14:30 09:45 Fr
LG1988 14:30 12:55 Fr
LH6983 14:30 14:00 Fr
S48270 14:30 14:00 Fr
TP1925 15:05 12:20 Fr
LH1166 12:30 11:15 Lo
AC9062 12:30 11:15 Lo
ET1567 12:30 11:15 Lo
OS7327 12:30 11:15 Lo
SQ2108 12:30 11:15 Lo
TG7692 12:30 11:15 Lo
TP6700 12:30 11:15 Lo
UA8846 12:30 11:15 Lo
TP278 12:30 10:05 Lo

Madeira - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR384 15:50 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR386 21:30 19:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1690 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7281 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4776 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JD5440 04:10 05:50 So, Fr, Lo
LG1978 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6963 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4776 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48016 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8948 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8103 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6877 04:10 05:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1684 06:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2671 06:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7285 06:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4778 06:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JD5402 06:00 07:40 Lo
LH6955 06:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48028 06:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8914 06:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6859 06:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27622 09:30 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1694 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2695 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7488 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5303 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4774 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6989 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48022 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8946 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6884 09:50 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1696 12:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7494 12:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5309 12:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4782 12:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6941 12:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48024 12:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8944 12:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8125 12:50 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27626 16:05 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1686 16:30 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7492 16:30 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4772 16:30 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6939 16:30 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48010 16:30 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1698 19:25 21:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7482 19:25 21:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4780 19:25 21:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48020 19:25 21:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27628 21:05 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1688 21:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7486 21:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6995 21:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48038 21:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7181 12:50 06:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4746 12:50 06:05 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
AD7176 16:30 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1984 16:30 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8942 16:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7177 21:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1982 21:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6971 21:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1692 18:10 19:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7179 18:10 19:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1992 18:10 19:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48012 18:10 19:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27636 21:00 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1994 21:15 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2635 08:00 19:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7182 08:00 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JD5417 08:00 09:40 To, Fr, Lo
LG1998 08:00 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8127 08:00 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6882 08:00 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27632 09:25 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27634 14:10 17:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1990 14:25 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DC2509 14:00 20:36 So
U27624 14:20 18:15 Ma

Ponta Delgada - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2622 09:20 09:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2636 20:10 23:30 So
TP1864 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2689 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7458 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5347 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4821 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1964 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6987 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48274 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8137 06:30 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S4120 08:25 11:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9607 08:25 11:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6618 08:25 11:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1860 10:55 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7456 10:55 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5266 10:55 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4823 10:55 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6983 10:55 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48270 10:55 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S4124 15:15 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6622 15:15 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1862 19:20 12:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7460 19:20 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48272 19:20 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2624 19:50 23:10 Ma, Ti, On, To, Lo
S4128 21:50 01:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6626 21:50 01:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9566 15:25 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1988 19:20 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR6483 17:40 20:55 So, Ti, Lo
TP1866 06:30 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2644 06:30 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5343 06:30 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48278 06:30 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7185 19:25 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1996 19:25 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S44012 16:55 18:30 So
TP6602 16:55 18:30 So
S49122 07:30 12:42 Ma
S49151 15:00 18:08 Ma, To
FR6551 07:45 11:00 Ma
S4140 11:00 13:55 Ti
S49126 03:00 06:15 To, Fr
AC2635 19:20 09:40 To, Fr, Lo
TP260 03:20 05:45 Lo

Porto - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1945 05:10 05:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7319 05:10 05:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6945 05:10 05:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4772 05:10 05:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48006 05:10 05:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8939 05:10 05:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6857 05:10 05:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1971 22:55 23:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7498 22:55 23:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6977 22:55 23:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48425 22:55 23:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1947 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2658 07:00 15:35 So
AD7315 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48037 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6858 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1941 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2638 08:30 10:00 Ti, On, To, Fr, Lo
AD7512 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4798 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48453 09:00 10:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1939 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2700 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7472 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4794 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6943 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48447 10:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8935 10:00 11:00 Ti
TP1927 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7511 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5307 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6969 11:00 12:00 So
S48431 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6896 11:00 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1951 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7496 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6752 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5245 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4792 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6991 13:00 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48008 13:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1949 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7476 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4770 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6981 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48451 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8941 16:00 17:00 So, Lo
UA6890 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1961 21:30 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7478 21:30 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48011 21:30 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1935 13:00 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7504 13:00 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6754 13:00 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5304 13:00 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48439 13:00 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK8141 13:00 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6888 13:00 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1937 05:00 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4740 05:00 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48040 05:00 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8923 05:00 06:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7196 06:55 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1921 08:55 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7458 08:55 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6893 08:55 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1923 10:00 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7459 10:00 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8917 10:00 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1925 11:00 11:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48413 11:00 11:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7190 12:05 13:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1929 14:00 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7191 14:00 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48415 14:00 15:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1931 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7193 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48243 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8919 16:00 17:00 So, To, Fr, Lo
TK8129 16:00 17:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1933 18:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7194 18:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48401 18:00 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7195 20:00 21:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP9131 21:15 22:15 So
TP1327 13:01 07:20 Ma
SK8918 11:00 12:00 Fr
3V4437 22:15 23:15 Ma
TP9245 20:00 09:14 Ma
TP9128 22:55 23:55 Ti

Bukarest - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W43197 14:05 16:50 To, Lo
W63197 18:40 17:15 Ma, Ti

Moskva-Sheremetyevo - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
JD5402 19:55 07:40 Fr

Edinburgh - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6461 17:25 16:25 Ma, Ti, To, Lo

Stockholm Arlanda - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP785 14:00 17:30 Lo
TP781 14:20 17:50 Ti
TP783 19:05 22:35 Ma, On, To, Fr, Lo

Geneve - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LX2092 12:35 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP949 06:10 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP943 18:15 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP947 18:25 20:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP945 06:05 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP941 12:00 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Zurich - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP933 18:00 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP929 06:20 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7515 06:20 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX4590 06:20 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48791 06:20 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2086 09:55 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP8204 09:55 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP931 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31703 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2697 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7258 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY6777 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX4580 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5720 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48781 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TG7315 13:15 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP927 18:20 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31722 18:20 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7522 18:20 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX4582 18:20 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS8141 18:20 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48795 18:20 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2082 21:05 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP8188 21:05 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LX2084 12:45 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6762 12:45 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP935 06:10 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7260 06:10 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2695 13:30 11:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7167 18:00 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5722 18:05 19:50 Lo
S48264 18:00 19:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LY9021 13:15 15:25 Ma, Ti, On, To, Fr
LY9025 18:20 20:10 Ma, Ti, Fr
U27644 21:50 23:50 Ma, Ti, To, Lo

Belgrad - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
JU494 19:05 22:05 On

Alicante - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1123 11:30 12:45 So, Ti, To, Fr, Lo
AD7326 11:30 12:45 So, Ti, To, Fr, Lo
S48242 11:30 12:45 So, Ti, To, Fr, Lo
FR9747 19:55 20:35 So, Ma

Barcelona - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AD7206 05:55 23:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LY9005 05:55 23:40 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48711 05:55 23:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1039 05:55 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31761 05:55 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2713 05:55 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7243 05:55 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48735 05:55 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6871 05:55 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5128 07:10 18:15 So, On, To, Fr, Lo
VY8460 07:20 08:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5690 07:20 08:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5574 09:00 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1035 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31730 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2701 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7223 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2495 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4861 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LY9013 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48707 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2795 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6862 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8466 12:10 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5696 12:10 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3614 12:10 13:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5130 12:40 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1047 15:00 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31729 15:00 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7212 15:00 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2492 15:00 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4863 15:00 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4715 15:00 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48043 15:00 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1037 17:50 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7220 17:50 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LO4713 17:50 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9545 17:50 18:45 So, Ma, Fr, Lo
S48947 17:50 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8462 19:25 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5692 19:25 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3635 19:25 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1045 20:10 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31708 20:10 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7216 20:10 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2486 20:10 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9419 20:10 21:10 So, Ma, Fr, Lo
S48715 20:10 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U26702 21:50 22:55 So, Ma, On, To, Lo
TP1043 22:40 23:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3578 06:15 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1041 06:45 07:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7286 06:45 07:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48045 06:45 07:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5323 07:15 20:40 So, On, To, Lo
U27656 10:05 10:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1031 10:50 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7276 10:50 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2493 10:50 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7052 10:50 14:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6879 10:50 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5580 12:10 10:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3579 12:10 10:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1033 12:35 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7278 12:35 05:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7053 12:35 13:35 So, On, To, Fr, Lo
SQ2797 12:35 13:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY8464 14:00 21:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5578 14:00 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3541 16:15 15:00 Lo
IB5688 15:05 17:00 So, On, To, Fr, Lo
FR3078 17:05 12:15 So, Ma, Ti, On, Lo
AD7285 18:00 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5576 19:20 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3577 19:20 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2793 21:10 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27682 21:50 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3786 07:20 08:25 So, Ma
LA5847 20:25 21:30 To, Fr, Lo
IB5694 20:20 21:20 Ma, Ti, On, To, Fr
QR3637 20:20 21:20 Ma, Ti, On, To, Fr
OU5726 22:40 23:40 Ma
LA5779 12:10 13:15 To, Fr
LA5846 19:20 20:25 To, Fr
TP823 03:15 13:50 Ti, On
AA9600 09:00 07:48 On

Bilbao - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1065 06:50 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2653 06:50 07:50 So, Ma, To, Fr, Lo
AD7261 06:50 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48725 06:50 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3524 07:40 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1063 12:25 13:30 So, Ma, To, Fr, Lo
AD7346 12:25 13:30 So, Ma, To, Fr, Lo
S48727 12:25 13:30 So, Ma, To, Fr, Lo
TP1067 18:25 19:30 Ti, On
AD7247 18:25 19:30 Ti, On
S48739 18:25 19:30 Ti, On
VY2700 12:35 19:30 Ma, Ti
IB5203 12:35 19:30 Ma, Ti
IB5197 18:50 15:50 Ti
QR3637 11:20 21:15 On, To, Fr

Granada - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QR3579 12:55 10:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Ibiza - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1143 15:00 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4855 15:00 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48248 15:00 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3541 18:50 15:00 Lo
QR3614 14:40 13:20 Ti, On, To
U26716 22:55 23:45 To

Las Palmas Gran Canaria - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1119 13:35 15:50 So, Lo
AD7349 13:35 15:50 So, On, To, Fr, Lo
EK4885 13:35 15:50 So, On, To, Fr, Lo
S48197 13:35 15:50 So, Lo
TP1117 14:15 16:25 On, To, Fr
AD7297 14:15 16:25 On, To, Fr
S48366 14:15 16:25 On, To, Fr
DL7492 17:50 09:40 To

Madrid Barajas - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
UX1159 06:30 06:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7855 06:30 06:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6898 06:30 06:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27652 09:55 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1153 10:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7854 10:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6914 10:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7461 10:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1019 11:05 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31777 11:05 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2681 11:05 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7310 11:05 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2487 11:05 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4859 11:05 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48691 11:05 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6883 11:05 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1027 13:35 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7313 13:35 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2490 13:35 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48699 13:35 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1155 14:55 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7856 14:55 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6944 14:55 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2411 14:55 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6764 14:55 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9445 14:55 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1021 18:10 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31725 18:10 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7287 18:10 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4857 18:10 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9537 18:10 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48963 18:10 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1157 18:55 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7857 18:55 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6945 18:55 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7336 18:55 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2425 18:55 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SV6131 18:55 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1025 20:10 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7308 20:10 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2502 20:10 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9425 20:10 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48034 20:10 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8764 19:35 20:05 Ti
IB3106 23:00 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DT6106 23:00 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL6957 23:00 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA7149 23:00 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6975 23:00 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5067 23:00 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3108 07:20 07:40 Ti, On, To, Fr, Lo
AA8743 07:20 07:40 Ti, On, To, Fr, Lo
LA7178 07:20 07:40 Ti, On, To, Fr, Lo
QR6917 07:20 07:40 Ti, On, To, Fr, Lo
VY5069 07:20 07:40 Ti, On, To, Fr, Lo
TP1023 07:40 08:00 So, Ti, On, Fr, Lo
AC2675 07:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7330 07:40 08:00 So, Ti, On, Fr, Lo
S48709 07:40 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6886 07:40 08:00 So, Ti, On, Fr, Lo
IB3110 11:25 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8660 11:25 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CX1829 11:25 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR5093 11:25 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5071 11:25 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3102 15:40 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8659 15:40 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA7148 15:40 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6872 15:40 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5064 15:40 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1029 22:15 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7322 22:15 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2498 22:15 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48697 22:15 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1011 10:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7197 10:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2489 10:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7050 10:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48474 10:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6858 10:20 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U27640 10:35 10:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1013 12:10 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7271 12:10 06:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7051 12:10 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA6892 12:10 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3112 17:45 18:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8661 17:45 18:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DT6112 17:45 18:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA1535 17:45 18:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6934 17:45 18:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5215 17:45 18:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1017 17:55 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7273 17:55 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2506 17:55 18:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7453 18:50 19:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR9744 19:35 20:05 Fr, Lo
U27646 22:10 13:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr
AV2508 07:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1015 14:55 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31765 14:55 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7269 14:55 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV2488 14:55 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9429 14:55 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48705 14:55 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U26724 22:45 23:10 Ti, On, To, Fr, Lo
LY9089 13:35 13:55 Ma, Ti, On, To, Fr
AC2666 13:35 14:00 On, To, Fr
U27654 16:30 18:15 Ma, Fr
IB3118 23:00 23:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY5631 23:00 23:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA1529 23:00 23:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6935 23:00 23:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5219 23:00 23:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL7867 22:50 23:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LY9037 14:55 15:15 Ma, Ti, On, To, Fr
TP1041 08:45 07:45 On
AC2713 08:45 07:45 On
AD7286 08:45 07:45 On
S48045 08:45 07:45 On
LO4711 16:20 13:50 To, Lo
FR7532 21:30 22:45 Fr

Malaga - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1137 07:00 07:20 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
AC2685 07:00 06:20 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
AD7210 07:00 07:20 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
S48737 07:00 07:20 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
FR3683 09:25 14:25 So, Ma, Ti
TP1135 15:40 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Lo
AD7341 15:40 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Lo
EK4875 15:40 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Lo
S48747 15:40 15:45 So, Ma, Ti, On, To, Lo
TP1139 06:00 06:20 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
AD7337 06:00 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48057 06:00 06:20 So, Ma, Ti, Fr, Lo
IB5197 09:45 19:30 Ma, Ti, Fr
IB5241 17:30 18:45 Ti, Lo
TP1133 10:25 10:45 Ti, On
AC2687 10:25 10:45 Ti, On
S48703 10:25 10:45 Ti, On
UA942 14:00 10:23 Fr
AC3837 14:00 10:30 Fr
LH8864 14:00 10:30 Fr

Oviedo Asturias - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
V73594 20:00 20:20 So, On, Fr
TP7351 20:00 20:20 So, On, Fr

Palma de Mallorca - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1151 11:45 12:45 Ma, On
AD7510 11:45 12:45 Ma, On
EK4799 11:45 12:45 Ma, On
S48500 11:45 12:45 Ma, On
U29049 22:05 17:00 On
VY3436 19:05 20:15 To
IB5323 19:05 20:15 To

Sevilla - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1101 06:30 06:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2680 06:30 06:30 So, Lo
AD7347 06:30 06:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48745 06:30 06:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1107 10:15 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2677 10:15 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7462 10:15 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4989 10:15 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48733 10:15 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7293 10:15 06:30 So, Ma, Ti, Fr, Lo
FR3629 09:55 22:35 So, Ma, Ti, Lo
TP1103 10:15 10:05 So, Ma, Ti, On, Lo
AC2687 10:15 11:00 So, Ma, Ti, On, Lo
AD7169 10:15 10:05 So, Ma, Ti, On, Lo
S48473 10:15 10:05 So, Lo
S48743 10:15 10:05 So, Ma, Ti, On, Lo
TP1105 16:20 15:45 Ma, Ti, On, To, Fr
AD7333 16:20 15:45 Ma, Ti, On, To, Fr
S48721 16:20 15:45 Ma, Ti, On, To, Fr
EK4889 16:05 15:45 Ma, Ti, On, To

Teneriffa - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1127 13:00 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EK4891 13:00 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48245 13:00 15:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Valencia - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AC2670 06:00 06:40 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
AD7500 06:00 06:40 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
TP1089 06:00 06:40 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
S48019 06:00 06:40 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
TP1091 18:40 19:35 So, Ma, Ti
AD7339 18:40 19:35 So, Ma, Ti
EK4895 18:40 19:35 So, Ma, Ti, On, Lo
S48748 18:40 19:35 So, Ma, Ti, To
TP1093 12:35 13:15 So, Ma, Lo
AD7168 12:35 12:35 So, Ma, Lo
AD7454 12:35 13:15 So, Ma, Lo
EK4897 12:35 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48741 12:35 13:15 So, Ma, Lo
TP1097 06:20 06:50 So, Ma, Ti, To
AD7291 06:20 06:50 So, Ma, Ti, To, Lo
TP1095 18:25 18:50 Ti
AD7354 18:25 18:50 Ti
S48056 18:25 18:50 Ti
FR1769 09:35 20:10 Ma, Ti, To, Fr

Zaragoza - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
V7900 21:00 21:19 On

Prag - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP1247 13:25 16:00 Fr
TP1243 19:30 21:35 Ti, On

Istanbul Ataturk - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TK1755 07:20 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
6E4190 07:20 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MH4325 07:20 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6455 07:20 10:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK1759 12:35 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
6E4191 12:35 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MH4327 12:35 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ6259 12:35 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP6453 12:35 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Budapest - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8859 05:55 18:50 So, Ti, On, To, Fr
W62393 17:50 18:45 Ma, To, Fr

Bremen - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9057 09:05 17:58 On

Dusseldorf - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP543 06:00 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48337 06:00 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EW9602 13:20 17:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP545 17:40 19:45 Ti, On, To
S48339 17:40 19:45 Ti, On, To
TP541 13:10 15:15 So, Ma, To, Fr, Lo
AD7209 13:10 15:15 So, Ma, To, Fr, Lo
S48335 13:10 15:15 So, Ma, To, Fr, Lo

Frankfurt am Main - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP579 19:50 21:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2789 20:00 21:55 So, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2108 09:10 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP573 17:45 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6994 17:45 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48761 17:45 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31779 19:50 21:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7047 19:50 21:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6956 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MS9433 17:45 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH6735 17:45 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5718 17:45 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48003 13:25 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TG7305 19:50 21:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS7395 20:40 23:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
NH6061 19:55 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS7327 09:05 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1166 09:05 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TG7692 09:05 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5716 13:30 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1172 20:40 23:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TG7650 20:40 23:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1567 09:05 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2112 20:40 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP571 06:05 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH6954 06:05 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48765 06:05 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SQ2791 13:30 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2660 13:30 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TG7307 13:30 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1496 19:55 22:00 So, Ti, On, To, Fr, Lo
OS7219 19:55 22:00 So, Ti, On, To, Fr, Lo
AI7727 19:45 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3256 21:35 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA8896 13:25 15:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS7393 13:25 15:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9364 13:25 15:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA8846 09:05 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9062 09:05 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1168 13:25 15:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1728 13:30 15:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP575 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48763 06:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK3252 12:35 15:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC2658 13:25 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7033 13:25 15:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5312 19:40 21:50 Ma, To, Fr
LY9045 19:40 21:50 Ma, Ti, On, To, Fr
SK3250 19:55 22:00 Ti, On

Köln Bonn - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QS602 11:25 12:30 So, Ma, Ti, On, To
FR9840 18:05 08:50 So, Ma, Ti
EW602 10:25 12:55 Ma, To, Fr

München - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH1778 11:15 13:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP557 06:05 15:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP551 20:00 22:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP553 12:50 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1780 19:25 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP555 17:30 19:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Stuttgart - Lissabon

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW2604 10:10 14:05 Ma, To, Fr

Se även: Avgångar Lissabon flygplats
* Senast uppdaterad: 24.11.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.