Ankomster - Madrid flygplats


Kontrollera alltid den senaste informationen om status för flygplan på flygplatsen monitorer. Här kan du se schemat för ankommande flyg på flygplatsen inom den närmsta veckan.
Tabellen nedan visas flygnummer, avgångstider och ankomsttider för flighter

Bryssel Zaventem - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB3205 19:40 22:05 So, Ma, To, Fr, Lo
IB3203 11:55 14:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB8695 19:40 22:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1174 18:55 21:20 Ti, To, Lo

Liege - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
3V4037 02:26 06:35 Ti, On, To, Fr
CA1028 10:25 22:55 So, Ma, To, Lo

Basel Mulhouse Freiburg - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U21115 13:30 15:55 Ma

Bordeaux - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB8699 13:20 14:45 Ti, To
IB8701 17:45 19:10 Ma
IB8703 21:45 23:10 On, To, Fr

Lyon - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB8717 19:05 11:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo
IB8721 17:55 11:45 So, Ma, On, To, Fr, Lo

Marseille - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB8747 09:50 11:40 Ma, Ti, On
IB8751 17:55 20:40 So, Fr

Nice - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB8727 11:45 13:45 Fr

Charles de Gaulle - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VN3136 09:30 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1300 09:30 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UU8300 09:30 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7170 09:30 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6427 09:30 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MK9422 09:30 11:35 So, Ma, Fr, Lo
KQ3046 09:30 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35153 09:30 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8374 09:30 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1761 18:25 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX2224 09:30 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6428 20:50 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1400 18:25 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1709 09:20 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX2232 18:25 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6431 15:20 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX2229 15:20 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MK9566 15:20 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr
G35260 15:20 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8334 15:20 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7017 15:20 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7833 15:20 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1800 15:20 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KE6377 18:25 23:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1600 12:25 14:35 Lo
CZ7023 12:25 14:35 Lo
DL8630 12:25 14:35 Lo
G35241 12:25 14:35 Lo
KQ3784 12:25 14:35 Lo
MK9420 12:25 14:35 Lo
UX2226 12:25 14:35 Lo
VN3684 12:25 14:35 Lo
VS6430 12:25 14:35 Lo
SQ1862 09:20 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U23907 17:55 20:05 Ma, Fr

Paris Orly - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB3445 18:50 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3435 12:45 14:50 So, Lo
AA8663 10:15 14:50 So, Ma, On, To, Fr, Lo
AV6081 19:15 21:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA7116 12:45 14:50 So, Lo
TO3186 14:55 17:00 So
IB3405 14:20 16:25 So, Ma, Fr, Lo
AV6063 14:20 16:25 So, Ma, Fr, Lo
UX1026 20:10 22:10 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
IB5216 15:15 19:05 Ma, Ti, Fr
IB3417 14:20 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5417 14:20 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO3180 06:20 08:25 So, Ma
IB3403 10:15 12:20 Ma, Ti, On, To, Fr
LA5441 10:15 12:20 Ma, Ti, On, To, Fr
AA8640 14:20 16:25 Fr
TO3188 17:45 19:50 Fr

Strasbourg - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB8241 18:05 20:25 Ma, Ti, To

Toulouse - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB8737 09:15 10:40 Ti, On, To, Fr, Lo
IB8741 17:30 18:55 So, Ma, On, To, Fr

Tbilisi - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB2813 12:00 03:00 Ti, On

Aten - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB3151 15:00 18:50 So, Lo
A3702 13:00 15:50 Fr

Liverpool - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB2801 23:30 03:00 To

London Gatwick - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
UX1016 17:00 20:25 So, Ma, On, Fr, Lo
UX1014 10:05 13:20 To, Lo
IB2831 23:00 03:00 To

London Stansted - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1133 16:40 20:00 Lo

London Heathrow - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB3175 10:55 14:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8863 10:55 14:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7055 10:55 14:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL6984 18:45 22:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
LA7139 18:45 22:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7059 18:45 22:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8856 18:45 22:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3167 18:45 22:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3163 10:35 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8777 10:35 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7053 10:35 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL6980 10:35 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA9729 11:00 07:10 Lo
IB3179 16:09 03:00 Ma, On, To, Fr, Lo

Amsterdam Schiphol - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VS5732 09:45 12:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9359 09:45 12:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1701 09:45 12:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1701 09:45 12:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CI9383 09:45 12:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7935 09:45 12:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9606 09:45 12:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9492 09:45 12:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY7357 09:45 12:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1703 13:30 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9607 13:30 16:25 So, Ma, On, To, Fr, Lo
KQ1703 13:30 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9709 13:30 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PS9403 13:30 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1098 11:00 13:45 To
AM6840 11:00 13:45 To
CI9230 11:00 13:45 To
DL6766 11:00 13:45 To
JU7421 11:00 13:45 To
KL3393 11:00 13:45 To
ME2098 11:00 13:45 To
MF9552 11:00 13:45 To
GA9468 11:05 13:45 To
G35664 13:30 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5733 13:50 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3061 19:40 22:15 To, Lo
AA8789 12:10 14:50 Lo
UX1094 19:10 21:50 So, Ma, Ti, To, Lo
EY4350 19:10 21:50 So, Ma, Ti, To, Lo
GA9466 19:10 21:50 So, Ma, Ti, To, Lo
KL1707 20:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7718 20:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY7404 20:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1707 20:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9361 20:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1847 20:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5735 20:45 23:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3742 20:50 23:25 So, On, Fr, Lo
AR7817 13:50 16:05 So, Ma, Ti, On, To
UX3764 09:30 12:15 Ma, On, Fr
AR7815 09:45 12:15 Ma, Ti, On, To
IB3063 19:20 22:05 Ti, To
CZ7666 09:30 12:05 Ti, On, To

Dublin - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
I23791 18:50 22:30 So, Ma, Ti, To, Lo
IB3791 18:50 22:30 So, Ma, Ti, To, Lo
AA8642 18:20 21:50 Ma, Ti, To, Lo
IB3455 18:20 21:50 Ma, Ti, To, Lo
AA8769 18:50 22:30 Ma, Ti, To
BA7277 18:50 22:30 Ma, Ti, To
FR7156 17:55 21:25 Lo

Shannon - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB35 11:32 14:54 On, To

Bologna - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB8761 19:25 22:00 So, Ma, Ti, On, To, Lo
HU8482 19:25 22:00 Ma

Bergamo - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5984 19/03/2021 18:00 20:15 Fr
IB2803 25/02/2021 00:30 02:55 To, Fr

Milano Linate - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB3255 19:40 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr
IB3251 11:50 13:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8752 11:50 13:55 So, Ma, To, Fr, Lo

Malpensa Milano - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ7096 18:20 20:40 So, Ma, On, Lo
AM6851 18:20 20:40 So, Ma, On, Lo
UX1062 18:20 20:40 So, Ma, On, Lo
UX1066 10:40 13:00 Lo
AM6850 10:40 13:00 Lo
AZ7098 10:40 13:00 Lo
EY4371 10:40 13:00 Lo
JU7423 10:40 13:00 Lo
IB3255 19:55 22:55 Lo

Neapel - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB3377 19:55 22:40 Ma, Lo
AA8653 19:55 22:40 Ma, Lo

Rom Ciampino - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9673 09:25 11:10 Fr

Rom Fiumicino - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
UX3114 09:35 11:30 So, Ma, Lo
AZ58 09:35 11:30 So, Ma, Lo
AZ240 14:00 16:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7240 09:35 11:30 So, Ma, Lo
KQ3432 09:35 11:30 So, Ma, Lo
AR7207 08:55 11:30 So, Ma, Lo
KE6327 09:35 11:30 So, Ma, Lo
IB3237 19:25 22:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3231 11:35 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8821 11:35 14:10 So, Ma, To, Fr, Lo
LA5440 11:35 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2859 09:35 12:10 Ma
EY2991 08:55 11:30 So, Ma, Lo

Turin - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB8771 20:35 22:55 So, Ma, On, To, Fr, Lo

Venedig - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB3245 19:25 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Lo
IB3243 11:35 22:10 So, Ma, On, To, Fr, Lo

Dubrovnik - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB3293 19:40 22:50 So, Ma, Lo
AA8877 19:40 22:50 So, Ma, Lo

Luxembourg - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG3837 17:10 19:40 So, Ma, On

Wien Schwechat - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB3121 11:15 14:15 So, Lo
IB3123 19:40 22:50 So, Ti, On

Katowice - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB2817 22:00 16:58 Ma

Warszawa Modlin - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1063 20:10 20:25 Ma, Ti, Fr, Lo

Warszawa Chopin - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W61471 10:15 14:10 Ma, Fr
LO433 10:45 14:40 So, Ti, To

Porto - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB8777 12:20 10:40 Ti, Lo
UX1142 19:50 22:00 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
IB8665 16:40 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr
UX1146 11:30 13:40 Lo

Lissabon Portela - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB8765 08:25 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1150 11:25 13:45 To, Lo
UX1160 19:50 22:10 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
IB3103 16:45 19:10 So, Ma, To, Fr, Lo
IB8775 16:45 19:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31715 09:55 12:30 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
TP1016 08:10 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7313 08:10 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48702 08:10 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7312 18:35 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1014 09:55 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JD5412 09:55 21:10 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
EY1476 09:55 21:10 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
S48032 09:55 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LY9030 14:35 17:10 So, Ma, Ti, On, To, Lo
A31794 08:10 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3111 08:25 10:55 Ma, To, Lo
AA8653 08:25 22:40 So, Ma, Fr, Lo
EY1512 08:10 10:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL6998 08:30 10:50 Lo
AR7345 11:25 13:45 Lo
SV6130 11:25 13:45 Lo
TP1024 12:10 14:40 So, Ma, Lo
AC2669 12:10 14:40 So, Ma, Lo
AV2494 12:10 14:40 So, Ma, Lo
S48694 12:10 14:40 So, Ma, Lo
AV2499 18:35 12:30 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
TP1022 20:55 23:30 So, Ma, To, Fr, Lo
AD7515 20:55 23:30 So, Ma, To, Fr, Lo
S48712 20:55 23:30 So, Ma, To, Fr, Lo
QR5065 08:30 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Lo
EY1489 12:20 14:40 So, Ma
TP1020 19:30 22:05 Ma, To, Fr
S48033 19:30 22:05 Ma, To, Fr
LY9050 19:30 22:05 Ma, To, Fr
BT5253 10:55 12:30 To
IB3105 20:40 23:10 To, Fr, Lo
EY1487 20:55 23:30 To

Bukarest - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63173 06:35 10:35 So
FR2514 14:30 19:35 So, Ma, On, To
UX3702 08:10 11:15 So, Ma, On, To, Fr, Lo
RO415 08:10 11:15 So, Ma, On, To, Fr, Lo
0B103 07:00 10:00 So, Ma, On, Fr

Moskva-Sheremetyevo - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SU2604 19:00 22:25 So, Lo

Stockholm Arlanda - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB3315 15:00 18:45 So, Fr, Lo

Geneve - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB8679 19:10 21:15 So, Ma, Ti, On, Lo
IB3493 19:10 21:25 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
IB8675 11:30 13:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3483 11:30 13:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

IB3471 20:05 22:30 So, To, Fr, Lo IB8783 19:35 21:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo IB8781 11:50 14:05 Ma, Ti, On, To, Fr AA8568 11:50 14:05 Ma, To, Fr

Bratislava - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB2831 MADRID 03:00 To

Ljubljana - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB2813 02:30 03:00 Ti, On

Alicante - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QR6972 21:30 22:45 So, Lo
AV6170 21:30 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8549 21:30 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB8863 21:30 22:45 So, Lo
LA1725 21:30 22:45 So, Lo
AA8543 21:30 22:45 So, Lo
IB8861 13:35 14:45 Ma, Ti, To, Fr, Lo
AA8621 13:35 14:45 Ma, Ti, To, Fr, Lo
AV6169 13:35 14:45 Ma, Ti, To, Fr, Lo
BA7125 13:35 14:45 Ma, Ti, To, Fr, Lo
QR5062 13:35 14:45 Ma, Ti, To, Fr, Lo
AV6003 21:30 22:45 So, Lo
IB8865 21:30 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB8859 09:25 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8584 09:25 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6856 09:25 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6860 21:30 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX4050 20:40 22:05 Ti, To, Lo
IB2857 03:00 03:13 Lo

Almeria - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB8917 09:15 10:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5156 09:15 10:30 So
IB8921 21:35 22:50 So, Ma, To, Fr, Lo
QR6552 09:15 10:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8553 21:35 22:50 So
IB8923 21:35 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8558 21:35 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB8919 13:40 22:50 Ma, Ti, On, Fr
BT5240 13:40 14:55 Ma, Ti, On, Fr
BA7197 21:35 22:50 Ti
LA1739 21:35 22:50 Ti
QR6521 21:35 22:50 Ti

Barcelona - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY9606 21:25 22:50 To, Fr, Lo
SV6178 11:45 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX7706 11:45 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6810 11:45 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6767 11:45 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY4389 11:45 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KE6652 11:45 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ME2057 11:45 13:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB2135 21:25 23:00 So, To, Fr, Lo
IB935 09:35 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB1331 13:30 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6174 13:30 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY9751 13:30 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7365 11:50 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY1489 15:40 14:40 So, Ma, Fr
QR6532 21:35 23:00 So, To, Fr, Lo
QR5367 09:35 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY9752 09:35 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR5373 13:30 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5250 10:25 08:45 Ma
VY9711 21:35 23:00 So, To, Fr, Lo
AV6000 09:35 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL6988 09:35 11:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB1655 16:55 18:20 Ma, Ti, On, To, Fr
QR5379 16:55 18:20 Ma, Ti, On, To, Fr
UX7708 20:35 22:05 Ma, Ti, On, To, Lo
KE6654 20:35 22:05 Ma, Ti, On, To, Lo
VY9706 16:55 18:20 Ma, Ti, On, To, Fr
IB2031 20:30 21:55 Ma, Lo
VY9710 20:30 21:55 Ma, Lo
QR5370 20:30 21:55 Ma, Lo
VY9761 18:35 20:00 Ti
AA8667 18:35 20:00 Ti
VY9603 16:55 18:20 Ti, Fr
IB701 07:00 08:25 Ti, On
VY9600 07:00 08:25 Ti, On
IB1835 18:35 20:00 Ti
QR5365 09:05 10:30 Ti
VY9741 09:05 10:30 Ti
IB905 09:05 10:30 Ti
OB5007 18:35 20:00 Ti
QR5382 18:35 20:00 Ti
QR5361 07:00 08:25 Ti, On
QR5520 17:45 17:35 Ti
IB5216 17:45 17:35 Ti
VY1012 17:45 17:35 Ti
IB715 07:15 08:40 Ti, On
AA8655 07:15 08:40 Ti, On
VY9700 07:15 08:40 Ti, On
AV6173 18:35 20:00 Ti
QR5096 07:15 08:40 Ti, On
VY9757 17:50 19:15 On, To, Fr
QR5381 17:50 19:15 On, To, Fr
IB1751 17:50 19:15 On, To, Fr
VY1006 16:15 17:40 On, To, Fr
IB5254 16:15 17:40 On, To, Fr
OB5005 17:50 19:15 To, Fr
VY9718 17:50 19:15 To, Fr

Bilbao - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB449 17:35 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7257 17:35 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5406 17:35 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6917 17:35 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6899 21:05 21:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8768 17:35 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY4306 12:35 13:40 To
QR6980 09:25 10:35 So
LA5442 09:25 10:35 So
BA7237 09:25 10:35 So
AY5640 09:25 10:35 So
AV6010 09:25 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB423 09:25 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR5076 21:35 22:45 Fr
AV6009 09:25 10:35 So, Ma, Ti, On
IB435 09:25 10:35 So
AR7353 12:35 13:40 To
UX7158 12:35 13:40 To
AM6986 12:35 13:40 To
AZ2465 12:35 13:40 To
KL3387 12:35 13:40 To
UX7160 21:05 21:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7243 09:25 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL6942 09:25 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5412 09:25 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6979 09:25 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6022 17:35 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB425 21:40 22:50 Fr, Lo
AV6178 21:40 22:50 Fr, Lo
LA5449 21:40 22:50 Fr, Lo
BT5139 09:25 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB2853 13:29 03:00 Ma
AY5616 06:45 07:55 Ti, On
QR6981 06:45 07:55 Ti, On
LA5420 06:45 07:55 Ti, On
BA7239 06:45 07:55 Ti, On
IB443 06:45 07:55 Ti, On
AA8731 06:45 07:55 Ti, On

Granada - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QR5086 17:35 22:40 So, Ma, Ti, Fr, Lo
LA1721 17:35 22:40 So, Ma, Ti, Fr, Lo
BA7087 17:35 22:40 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AA8626 17:35 22:40 So, Ma, Ti, Fr, Lo
IB8935 17:35 22:40 So, Ma, Ti, Fr, Lo
QR5084 13:20 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7085 13:20 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8590 13:20 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB8931 13:20 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB8933 13:30 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr
AA8597 13:30 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr
BT5236 13:30 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr
QR6875 13:30 14:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr
IB8937 21:20 18:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AA8530 21:20 18:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo
QR6877 21:20 18:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo

Ibiza - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
UX6024 12:25 13:55 So, Ma, On, Fr, Lo
AF4811 12:25 13:55 So, Ma, On, Fr, Lo
AM6864 12:25 13:55 So, Ma, On, Fr, Lo
AZ2429 12:25 13:55 So, Ma, On, Fr, Lo
KL3331 12:25 13:35 So, Ma, On, Fr, Lo
TK9395 12:25 13:55 So, Ma, On, Fr, Lo
I23807 13:35 14:45 Ti, On, To, Fr, Lo
IB3807 13:30 14:45 Ti, To, Fr, Lo
I23803 17:35 18:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3803 17:35 18:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8787 17:40 18:55 On
AA8666 17:35 18:55 Ma, Ti, On
FR2085 23:15 00:30 Ma, On, To
JU7439 12:40 13:55 On
BT5159 13:35 14:50 To
VY3420 08:40 19:10 Fr

La Coruna - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AV6182 17:40 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
AA8862 17:40 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr
IB523 17:40 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
SV6126 12:15 13:25 Lo
IB513 13:35 10:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6891 13:35 10:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5479 13:35 10:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7109 13:35 10:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6011 13:35 10:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8803 13:35 19:00 So, Lo
QR5094 09:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5467 09:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL6954 09:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7105 09:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR5097 17:40 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
UX7234 12:15 13:45 Lo
AF4847 12:15 13:25 Lo
AM6964 12:15 13:25 Lo
AZ2437 12:15 13:25 Lo
KL3369 12:15 13:25 Lo
AV6012 09:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9991 09:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB519 09:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5469 17:40 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
BA7115 17:40 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
UX7238 20:45 21:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7351 12:15 13:35 Lo
EY4311 12:15 13:45 Lo
IB521 21:40 23:00 So, To, Fr, Lo
AV6183 21:40 23:00 So, To, Fr, Lo
LA5468 21:40 23:00 So, To, Fr, Lo
TK4584 12:25 13:35 Lo
QR6574 06:30 07:50 Ti, On
BA7111 06:30 07:50 Ti, On
AY5606 06:30 07:50 Ti, On
IB511 06:30 07:50 Ti, On
LA7030 06:30 07:50 Ti, On
AA8716 06:30 07:50 Ti, On
AV6197 06:30 07:50 Ti, On

Arrecife Lanzarote - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
I23857 14:15 17:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7225 14:10 17:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3857 14:10 17:15 So, Ma, On, To, Fr, Lo
AA8771 14:10 17:45 So, Ma, On, To, Fr, Lo
I23859 07:00 10:35 So, Ma, Lo
IB3859 07:00 10:35 So, Ma, Lo
I23853 11:20 14:50 So, Ma, To, Fr, Lo
IB3853 11:20 14:50 So, Ma, To, Fr, Lo
I23855 18:50 23:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr
IB3855 18:50 23:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr
FR2016 20:50 00:20 Ti, Lo

Las Palmas Gran Canaria - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TK9397 10:00 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7139 11:05 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3372 10:00 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL6970 06:35 10:20 So, Ma, Ti, Fr, Lo
I23833 19:00 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7143 06:35 10:20 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AV6015 06:35 10:20 So, Ma, Ti, Fr, Lo
I23835 06:35 10:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2400 10:00 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY4390 10:00 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3835 06:35 10:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6125 11:05 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7339 10:00 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF4815 10:00 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5480 11:05 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8703 11:05 14:45 So, Ma, To, Fr, Lo
UX9161 10:00 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
I23827 11:00 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1402 11:05 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3833 19:10 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6943 19:00 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6862 11:05 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5453 19:00 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HU8454 19:00 22:45 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
IB3827 11:00 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6040 19:00 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1498 06:35 10:20 So, Ma, Ti, On
QR6865 06:35 10:20 So, Ma, Ti, Fr, Lo
I23823 14:05 18:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3823 14:05 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX9165 18:05 21:45 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
I23769 11:55 15:30 Ma, To, Fr
IB3769 11:55 15:30 Ma, To, Fr
IB2861 21:40 03:00 Ti
NT7833 19:00 22:45 Ti, On, To, Fr
FR2012 19:25 23:10 Lo
I23829 17:35 21:20 To, Lo
IB3829 17:35 21:20 To, Lo

Malaga - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QR6973 13:15 14:55 So, Ma, To, Fr, Lo
LA1723 13:15 14:55 So, Ma, To, Fr, Lo
AV6167 13:15 14:55 So, Ma, To, Fr, Lo
AA8619 13:15 14:55 So, Ma, To, Fr, Lo
IB8947 13:15 14:55 So, Ma, To, Fr, Lo
IB8949 21:30 22:50 So, Ti, Lo
AA8623 21:30 22:50 So, Ti, Lo
QR5056 21:30 22:50 So, Ti, Lo
BA7165 21:30 22:50 So, Ti, Lo
IB8951 21:30 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8527 21:30 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6168 21:30 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6878 21:30 22:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB2865 12:12 03:00 Ma
AM6974 19:50 21:15 Ma, Ti, To, Lo
UX5038 19:50 21:15 Ma, Ti, To, Lo
I23865 09:15 10:30 Ti, Fr
AV6059 09:15 10:30 Ti
BA7163 09:15 10:30 Ti
IB3865 09:15 10:30 Ti, Fr
LA5405 09:15 10:30 Ti
QR6869 09:15 10:30 Ti

Oviedo Asturias - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AY5574 21:45 23:00 So
AV6079 09:25 10:40 So, On, To, Fr
BA7171 09:25 10:40 So, On, To, Fr
JL6960 09:25 10:40 So, On, To, Fr
LA5464 09:25 10:40 So, On, To, Fr
QR6899 09:25 10:40 So, On, To, Fr
LA7035 21:45 23:00 So
IB481 21:45 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB479 09:25 10:40 So, On, To, Fr
HU8476 21:45 23:00 So, Ma, Lo
AV6065 21:45 23:00 So
IB471 21:45 23:00 So
BA7177 21:45 23:00 So
LA5465 21:45 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6189 21:45 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6576 21:45 23:00 So
AT9995 09:25 10:40 So, On, To, Fr
IB8899 09:20 10:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6551 09:25 10:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB8885 21:40 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB2865 11:56 03:00 Ma
IB487 21:45 23:00 Ti
IB2861 19:12 03:00 Fr, Lo

Palma de Mallorca - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
UX6048 12:25 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6812 12:25 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2445 12:25 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3318 12:25 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3925 17:50 18:55 So, Ma, Ti, Fr, Lo
SV6129 12:25 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF4803 12:25 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6947 21:40 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9414 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY4322 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY4368 12:25 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6945 09:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX6012 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6833 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2441 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6740 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3342 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK9389 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
I23913 09:20 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6111 09:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5443 09:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6116 17:35 18:55 So, Ma, Ti, Fr, Lo
I23921 21:40 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA7097 21:40 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
I23925 17:35 18:55 So, Ma, Ti, Fr, Lo
BA7159 09:20 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6191 21:40 23:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF4848 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6969 17:05 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF4807 17:05 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX6066 17:05 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7321 08:00 09:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7327 12:25 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3319 17:05 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3913 09:25 10:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3921 21:40 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7329 16:45 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
I23919 13:25 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3919 13:25 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK9393 19:50 21:10 Ma, Ti
AF4823 19:50 21:10 Ma, Ti
AM6970 19:50 21:10 Ma, Ti
UX6078 19:50 21:10 Ma, Ti
BA7161 13:30 14:55 Ma
QR6999 13:30 14:55 Ma
AA8690 13:30 14:55 Ma
LA7167 13:30 14:55 Ma
AV6190 13:30 14:55 Ma
I23917 06:25 07:45 Ti
IB3917 06:25 07:45 Ti
IB3975 20:00 21:20 Fr
I23975 20:00 21:20 Fr

San Sebastian - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB507 13:45 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8684 13:45 14:45 So, Ma, On, To, Fr, Lo
AV6027 13:45 14:45 So
QR5357 13:45 14:45 So
AA8682 13:45 14:45 So
IB499 13:45 14:45 So
AV6179 13:45 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5154 13:45 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR5079 13:45 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB31 21:00 21:50 Ma, Ti

Sevilla - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AV6130 21:40 22:35 So, Ma, On, To, Fr, Lo
IB567 21:40 22:35 So, Ma, On, To, Fr, Lo
AA8538 09:25 14:35 So, Ti, On, To, Lo
IB8995 13:30 14:35 So, Ti, On, To
IB561 09:25 10:30 Ti, On, To, Fr, Lo
IB8997 17:50 18:55 Ma, Lo
AA8551 21:40 18:55 Ma, Ti, On, To, Lo
IB8999 21:40 22:45 Ma, Ti, On, To
IB563 13:35 14:35 Ma
AV6129 17:50 18:55 Ti, To
AA8781 13:30 14:35 Ma
IB565 17:50 18:55 Ti, To, Fr

Teneriffa - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB3929 19:05 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
I23929 19:05 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3979 11:00 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
I23979 10:50 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3911 14:15 18:25 So, Ma, Fr, Lo
BA7097 14:15 18:25 So, Ma
AA8778 14:15 18:25 So, Ma
I23911 14:15 18:25 So, Ma, Fr, Lo
I23927 06:45 10:30 So, Lo
IB3927 06:45 10:30 So, Lo

Valencia - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
UX4064 12:05 13:15 To, Lo
UX4060 21:20 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Lo
AM6861 12:05 13:15 To, Lo
AV6140 17:45 18:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6925 17:45 18:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA1719 17:45 18:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB8877 17:45 18:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6859 21:20 21:10 So, Ma, Ti, On, To, Lo
IB8873 09:35 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6095 09:35 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6922 09:35 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB2853 00:05 03:00 So
IB2851 10:05 03:00 So
ME2064 12:05 13:15 To, Lo

Vigo - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AV6073 13:40 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
AT9993 13:40 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
IB533 13:40 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
IB2801 19:15 19:20 So
UX7319 20:30 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6986 21:40 23:00 So, Ma, Ti, On
LA7029 21:40 23:00 So, Ma, Ti, On
AV6119 21:40 23:00 So, Ma, Ti, On
IB537 21:40 23:00 So, Ma, Ti, On
BA7203 21:40 23:00 So, Ma, Ti, On
AY5602 21:40 23:00 So, Ma, Ti, On
UX7315 12:35 13:45 Lo
AF4786 12:35 13:45 Lo
AM6817 12:35 13:45 Lo
AZ2457 12:35 13:45 Lo
EY4395 12:35 13:45 Lo
KL3380 12:35 13:45 Lo
QR6920 13:40 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
LA7027 13:40 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
BA7207 13:40 14:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
AA8799 13:40 14:55 So, Ma, On, To, Fr, Lo
QR6921 17:45 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SV6132 12:35 13:45 Lo
LA5471 17:45 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7221 17:45 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6117 17:45 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB535 17:45 19:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB539 21:40 23:00 So, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6013 21:40 23:00 So, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5472 21:40 23:00 So, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7355 12:35 13:45 Lo
IB531 09:25 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8708 09:25 10:40 So, Ma, On, Lo
AT9960 09:25 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6091 09:25 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA7205 09:25 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL6964 09:25 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5470 09:25 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6985 09:25 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY4341 20:45 21:55 So, Ma, Ti, On, To, Lo
AA8874 06:35 07:50 Ti, On

Zaragoza - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB2865 03:00 03:00 Ma

Istanbul Ataturk - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TK6437 17:55 19:50 Lo
TK6411 10:50 13:05 Ti
TK6433 16:20 18:10 Ti
TK6589 15:10 17:00 Ti
TK6415 15:30 17:45 On

Dusseldorf - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB3133 19:55 22:35 So, Ma, Fr, Lo
LA1512 19:55 22:35 So, Ma, Fr, Lo
BT5173 19:55 22:35 Ma, Fr, Lo
IB3141 12:05 14:50 Ti, On

Frankfurt am Main - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ET1569 10:10 12:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA9358 10:10 12:05 So, Ma, Ti
AC9180 10:10 12:05 So, Ma, Ti
LH1112 10:10 12:45 So, Ma, Ti
WY5512 10:10 12:05 So, Ma, Ti
OS7455 10:10 12:45 So, Ma, Ti
LA1705 19:40 22:30 So, Ma, On, To, Fr, Lo
EY4356 19:10 22:00 So, Ma, Ti, On, To, Lo
UX1506 19:10 22:00 So, Ma, Ti, On, To, Lo
SQ2062 10:10 12:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB8711 19:55 22:45 So, Ma, On, To, Fr, Lo
LH1120 21:00 23:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA6009 21:00 23:35 So, Ma
OS7459 21:00 23:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB8707 12:10 14:30 Ti
BT5222 11:40 14:30 Ti
BT5229 19:55 22:30 So, Ma, On, To, Fr
SK3372 21:00 23:35 So
AY5561 12:10 14:30 Ti
JL6950 19:55 22:30 Ma, On, To, Fr
OS7461 13:05 15:40 On, To, Fr
LH1114 13:05 15:40 On, To, Fr
UA9229 13:05 15:40 On, To, Fr
AC9284 13:05 16:10 On, To, Fr
SK3370 13:05 15:40 On, To, Fr
IB3131 20:05 22:45 Fr, Lo

Hamburg - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB3269 20:50 22:55 Ma, To
IB3271 21:50 22:55 Ma, Ti, Fr, Lo

München - Madrid

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
UX1516 10:40 13:30 To, Lo
UX1518 19:15 22:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1800 08:25 11:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3193 19:55 22:45 Ti, On, Fr, Lo

Se även: Avgångar Madrid flygplats
* Senast uppdaterad: 16.04.2021
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.