Ankomster - Ponta Delgada flygplats


Kontrollera alltid den senaste informationen om status för flygplan på flygplatsen monitorer. Här kan du se schemat för ankommande flyg på flygplatsen inom den närmsta veckan.
Tabellen nedan visas flygnummer, avgångstider och ankomsttider för flighter

London Stansted - Ponta Delgada

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2631 18:10 21:15 So

Flores - Ponta Delgada

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SP571 11:40 13:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
SP565 11:40 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr
SP3501 16:10 11:50 So, Ma, Lo
SP577 15:20 16:10 Ti
SP589 14:30 17:00 On, To, Fr
SP3571 10:25 12:20 On, To, Fr
SP2571 12:55 13:40 On

Horta - Ponta Delgada

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SP565 12:50 14:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr
SP571 12:50 13:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
SP577 14:25 15:15 So, Ma, Ti, Fr, Lo
SP449 17:15 18:05 So, Ma, Ti
SP481 10:20 12:00 So, Ma, Ti, Lo
SP485 17:15 18:55 So, Fr, Lo
SP2445 16:55 17:45 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
SP2483 13:20 14:55 So, Ma, Ti
SP2449 16:55 17:45 So, Fr, Lo
SP5435 17:55 18:45 So, Fr
SP3435 19:45 20:35 Ma
SP6443 13:05 13:55 Ti
SP2441 08:45 09:35 Ti
SP589 16:10 17:00 On, To, Fr
SP3571 11:30 12:20 On, To, Fr
SP447 17:40 18:30 On, To, Fr, Lo
SP2571 14:00 13:40 On
SP483 12:50 14:30 To, Fr, Lo
SP2443 13:10 13:45 To

Santa Maria - Ponta Delgada

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SP100 07:25 07:50 So, Ma, Ti, Fr, Lo
SP106 19:35 20:00 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
SP2108 18:20 19:45 So, Ma, To, Fr, Lo
S44012 17:05 17:30 So, Ma, To, Fr, Lo
SP2102 16:25 16:50 So, Ti, On, Lo
S4221 18:30 14:30 So, Ma
SP104 16:45 17:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SP102 15:00 15:25 So, Ma, Lo
S4561 23:20 17:00 Ma

Madeira - Ponta Delgada

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
S4161 12:10 13:15 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo

Porto - Ponta Delgada

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
S4175 22:00 23:45 So, Ma, Fr, Lo
S4173 12:45 14:10 Ti, On, To, Fr, Lo
S4377 12:45 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Lo
TP1861 13:20 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1471 15:50 17:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Lissabon Portela - Ponta Delgada

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2623 10:00 11:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1865 22:20 23:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP1867 11:15 12:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR2625 21:30 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S4127 17:50 19:15 So, Ma, Fr, Lo
S4121 06:00 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S4125 13:05 14:30 So
S4129 21:55 23:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S4221 13:05 14:30 Ma, On, To
S44012 15:00 17:30 Ma, To, Fr, Lo
S4321 13:05 14:30 Lo

Las Palmas Gran Canaria - Ponta Delgada

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
S4505 11:55 13:55 Ma

Frankfurt am Main - Ponta Delgada

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
S4561 14:30 17:00 Ma

Se även: Avgångar Ponta Delgada flygplats
* Senast uppdaterad: 22.03.2019
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.