Ankomster - Fiumicino flygplats


Kontrollera alltid den senaste informationen om status för flygplan på flygplatsen monitorer. Här kan du se schemat för ankommande flyg på flygplatsen inom den närmsta veckan.
Tabellen nedan visas flygnummer, avgångstider och ankomsttider för flighter

Tirana - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ZB2001 07:15 08:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BV2227 16:45 18:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ585 19:15 20:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
AF9797 19:15 20:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
JU7136 19:15 20:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
KL3520 19:15 20:40 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
AZ583 19:00 20:25 Ma, To, Fr
AF9802 19:00 20:25 Ma, To, Fr
EY2844 19:00 20:25 Ma, To, Fr
JU7134 19:00 20:25 Ma, To, Fr
KL3443 19:00 20:25 Ma, To, Fr
AF9798 19:00 20:25 Ma
FB1762 19:15 20:40 Ma, Ti, On, Fr

Bryssel Zaventem - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ159 11:50 13:55 So, Ma, To, Fr, Lo
TP9597 14:15 21:20 To

Helsingfors - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AY1763 08:45 18:45 So
AY1761 07:40 10:05 On

Charles de Gaulle - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ333 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6640 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VN3157 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1104 09:15 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7164 09:15 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2862 12:05 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3453 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2603 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7399 12:05 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7245 12:05 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9580 12:05 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8726 09:15 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35216 09:15 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3758 09:15 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6370 09:15 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MK9310 09:25 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8562 17:05 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1404 17:05 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6013 17:05 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35223 17:05 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3168 17:05 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6373 17:05 19:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1304 12:30 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7047 12:30 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8371 12:30 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35160 12:30 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3894 12:30 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MK9312 14:35 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS6372 12:30 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU8934 12:15 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ325 18:15 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2885 18:15 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3455 18:15 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9579 18:15 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU8933 18:15 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Paris Orly - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY6250 16:35 11:40 So, Ma, Ti, Lo
IB5020 16:35 11:40 So, Ma, Ti, Lo
U24245 17:50 15:45 Ma, Fr

Kutaisi - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SG9723 17:50 22:05 So, Ma, To, Fr, Lo
SG9725 05:20 09:35 Ti

Aten - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ719 12:00 13:35 So, Ma, On, Fr
AZ721 12:00 13:45 So, Ma, On, Fr
A3650 08:00 09:35 To
A3654 13:00 14:20 Fr

London Heathrow - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AA9744 12:05 15:20 So, Fr, Lo
BA560 14:00 15:55 So, Fr
AA6683 14:00 15:55 So, Fr
AZ203 11:55 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7371 11:55 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2827 11:55 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3457 11:55 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ207 16:55 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr
EY2914 16:55 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr
KQ3459 16:55 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr
MU8941 16:55 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr
MU8940 11:55 15:25 So, Ti, On
AA9729 11:00 11:45 To, Fr
AA9708 23:59 11:25 Fr

Amsterdam Schiphol - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
MF9347 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1601 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7910 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9579 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9086 09:40 11:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1601 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MH5655 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9571 12:15 14:30 So, Ma, Ti, To, Lo
KQ1603 14:15 16:25 So, Ma, Ti, Lo
VS5666 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1702 12:15 14:30 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
KL1603 14:15 16:25 So, Ma, Ti, Lo
CZ7754 14:15 16:25 So, Ma, Ti, Lo
DL9543 14:15 16:25 So, Ma, Ti, Lo
G35553 14:15 16:25 So, Ma, Ti, Lo
GA9013 14:15 16:25 So, Lo
MF9951 14:15 16:25 So, Ma, Ti, Lo
VS5667 14:15 16:25 So, Ma, Ti, Lo
KQ3449 12:15 14:30 So, Ma, To, Fr, Lo
SV6220 12:20 14:30 So, Ma, To, Fr, Lo
KL1609 20:35 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6518 20:35 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7628 20:35 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35554 20:35 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1609 20:35 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9697 20:35 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1811 20:35 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VS5669 20:35 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ107 12:15 14:30 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
CZ7359 12:15 14:30 So, Ma, Ti, To, Lo
DL6612 12:15 14:30 So, Ma, To, Fr, Lo
EY2808 12:15 14:30 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
JU7247 12:15 14:30 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
KM2601 12:15 14:30 So, Ma, To
CZ7397 12:20 13:45 Ma, Ti, To, Fr, Lo
AZ109 17:35 19:50 On
EY2807 17:35 19:50 On
KQ3451 17:35 19:50 On
MF9576 17:35 19:50 On
CZ7641 09:35 11:50 Ti, On, To

Alghero - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ1572 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9710 19:10 20:10 Fr
AF9775 07:00 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1578 19:10 20:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1580 19:20 20:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Bari - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AF9827 10:45 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1612 11:05 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7241 11:05 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OK3501 11:05 12:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1656 11:05 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1253 11:05 12:10 So, Ti, On, To, Lo
EY2812 11:05 12:10 So, Ti, On, To, Lo
JU7184 11:05 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2517 11:05 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3346 11:05 11:55 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
PC7612 11:05 12:10 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
RJ3560 11:05 11:55 So, Ti, Lo
BT5503 11:05 12:10 So
AZ1602 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9777 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6638 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2900 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1652 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7303 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3416 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2515 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7235 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3140 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3475 10:45 12:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1258 10:45 12:10 So
AT9164 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9168 10:45 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9720 10:45 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7076 23:35 00:40 On, To, Fr
UX3152 10:45 11:50 Ti, On, To

Bologna - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP7175 15:20 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1318 15:20 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2843 15:20 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7146 15:20 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2513 15:20 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3112 15:20 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7251 15:20 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KE6339 15:20 16:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1312 06:50 07:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6624 06:50 07:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2904 06:50 07:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1624 06:50 07:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7331 06:50 07:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
KE6337 06:50 07:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2511 06:50 07:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3372 06:50 07:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1284 15:20 16:20 Ti, On, To, Fr, Lo
RO9634 06:50 07:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7173 06:50 07:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3168 06:50 07:50 So, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9158 06:50 07:50 So, Ti, On, To, Lo
BT5501 06:50 07:50 So
BT5526 15:20 16:20 Ma, To, Fr
AT9162 14:50 15:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT940 16:50 16:25 To

Brindisi - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ1634 19:15 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2910 19:15 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7252 19:15 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET4016 19:15 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3477 19:15 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9833 19:15 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RJ3556 19:15 20:30 Ma, Ti, Lo
AR7303 19:15 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3403 19:15 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Comiso - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ1804 18:00 19:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Genua - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
JU7271 15:00 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET4012 15:05 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3184 15:00 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7161 15:00 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3454 15:00 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1386 15:00 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9760 15:00 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7255 15:00 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2944 15:05 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2533 15:05 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1380 06:55 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9762 06:55 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6709 06:55 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2939 06:55 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7269 06:55 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3451 06:55 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2531 06:55 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7153 06:55 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3182 06:55 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5582 15:00 16:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1292 06:55 16:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9182 06:55 08:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9186 15:00 16:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Lamezia Terme - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ1170 19:15 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2948 19:15 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET4022 19:10 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7317 19:10 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1162 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2551 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3476 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7273 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2946 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6637 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7256 19:10 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3382 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1278 06:40 07:50 Ma, Ti, To, Lo
AF9811 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1648 06:40 07:50 Ma, Ti, To, Fr, Lo
KL3474 19:15 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9708 06:45 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7179 06:45 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1168 11:15 12:25 Ti
AF9786 11:15 07:55 So, Ti, On, To, Lo
JU7358 11:15 12:25 Ti
TP7152 11:15 12:25 Ti
AT9206 06:45 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9208 11:15 12:25 Ti
FB1650 11:15 12:25 Ti
AZ1178 15:20 16:30 To
AF9789 15:20 16:30 To
AR7263 15:20 16:30 To
BT5542 15:20 16:30 To
EY3008 15:20 16:30 To
JU7275 15:20 16:30 To
KL3477 15:20 16:30 To
TP7183 15:20 16:30 To

Lampedusa - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
BV2781 21:05 22:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr

Milano Linate - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FB1686 07:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2013 07:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6614 07:00 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2039 10:00 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6693 10:00 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2109 19:00 20:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2061 17:00 18:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ2021 08:00 09:10 Ma, Ti, On, To, Fr
RO9749 08:00 09:10 Ma, Ti, On, To, Fr

Malpensa Milano - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TU757 11:30 11:45 Lo
TP8981 20:35 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET703 20:35 21:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Neapel - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EY2825 19:35 20:30 So, Ma, On
AT9190 06:50 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3369 19:35 20:30 So, Ma, On
KL3507 19:35 20:30 So, Ma, On
JU7143 19:35 20:30 So, Ma, On
ET4026 19:35 20:30 So, Ma, On
AZ1274 19:35 20:30 So, Ma, On
AR7319 19:35 20:30 So, Ma, On
AZ1268 06:50 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9792 06:50 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6621 06:50 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2964 06:50 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1644 06:50 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7324 06:50 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3457 06:50 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2535 06:50 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9684 06:50 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7269 06:50 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3136 06:50 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RJ3570 19:35 20:30 Ma

Reggio Calabria - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
JU7219 19:20 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5567 19:20 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1156 19:20 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2989 19:20 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2549 15:10 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7297 19:20 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1698 15:10 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7271 15:10 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RJ3577 15:10 16:25 Ma, Fr, Lo
AT9204 19:20 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1304 15:10 16:25 Ma, Ti, On, To, Fr

Trapani - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W26189 18:25 19:30 So
W26155 06:40 07:45 Ti, On

Turin - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EY2992 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BV2133 07:00 08:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2557 15:15 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7281 15:15 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7279 15:15 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6629 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7209 15:15 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY3016 15:15 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET4008 15:15 16:30 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
AZ1428 15:15 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1432 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1602 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7277 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2555 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3352 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1318 15:15 16:30 Ti, On, To, Fr, Lo
TP7205 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UL3477 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3186 06:40 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5523 14:45 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9776 14:45 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3180 14:45 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BV2131 18:15 19:25 Ma, Ti, On, To, Fr

Venedig - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ1462 15:25 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1460 06:50 07:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Verona - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ1488 15:35 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9803 15:35 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7295 15:35 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5568 15:35 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY3025 15:35 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7250 15:35 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3490 15:35 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2569 15:35 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7251 15:35 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3190 15:35 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9230 15:35 16:35 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
ET4024 15:40 16:35 Ma, On

Split - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
OU380 15:55 17:05 So, Ma, To, Fr

Zagreb - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ7019 14:35 17:05 Ma, Fr
OU380 14:35 17:05 Ma, Fr

Luxembourg - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LG6555 17:55 19:45 Ma, Ti, On, To, Fr
LG6553 11:15 13:25 On

Malta - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
JU7119 19:10 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1744 19:10 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3487 19:10 20:35 So, Ti, To
KM2504 19:20 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7117 19:10 20:35 So, Ti, To
EY2831 19:10 20:35 So, Ti, To
AZ885 19:10 20:35 So, Ti, To
EY2961 19:10 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ887 19:10 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3492 19:10 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3457 19:10 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3120 19:10 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM612 07:50 09:20 Ma, On, Fr

Wien Schwechat - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
OS503 12:45 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OS501 07:10 08:40 Ti, Lo
OS505 17:40 19:10 Ma, Ti, Fr

Warszawa Chopin - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP9188 17:50 19:50 On

Lissabon Portela - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
MS9414 11:00 16:45 So, Ma, To, Fr, Lo
TP834 07:25 11:20 So, Ma, To, Fr, Lo
AZ7761 07:25 11:20 So, Ma, To, Fr, Lo
EY1466 07:25 11:20 So, Fr, Lo
MS9438 07:25 11:20 So, Ma, Fr
S48234 07:25 11:20 So, Ma, To, Fr, Lo
TP836 12:50 16:45 So, Ma, Fr, Lo
A31756 12:50 16:45 So, Ma, Fr, Lo
AZ7763 12:50 16:45 So, Ma, Fr, Lo
AD7307 12:50 16:45 So, Ma, Fr, Lo
BT5367 12:50 16:45 Ma, Fr
OU5725 12:50 16:45 So, Ma, Fr
EY1468 12:50 16:45 Fr
ET1745 12:50 16:45 So, Ma, Fr, Lo
S48904 12:50 16:45 So, Ma, Fr, Lo
TP838 20:10 00:05 So, Ma, To
AZ7765 20:10 00:05 So, Ma, To
AD7299 20:10 00:05 So, Ma, To
S48912 20:10 00:05 So, Ma, To
AI7752 12:50 16:45 So

Bukarest - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ7507 13:30 13:55 On
RO403 13:30 15:25 On

Stockholm Arlanda - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK1841 06:10 09:20 So

Geneve - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ575 11:00 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Zurich - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ571 11:00 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7221 11:00 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2889 11:00 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1758 11:00 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7243 11:00 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3475 11:00 12:30 So, Ma, Fr, Lo
LX1736 12:35 14:10 Lo
SV6226 11:05 12:30 Ma, Fr
DL6683 11:05 12:30 Ma, Fr

Barcelona - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KQ3345 11:30 13:15 To
AR7227 11:30 13:15 To
AZ77 11:30 13:15 To
EY2804 11:30 13:15 To
FB1730 11:30 13:15 To
JU7285 11:30 13:15 To
KE6304 11:30 13:15 To
UX3126 11:30 13:15 To
AZ84 05:00 08:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6590 11:30 13:15 To
SV6238 11:30 13:15 To
VY6100 07:00 08:50 To
VY6110 07:10 16:55 Ma, Ti, On, To
IB5332 14:50 17:55 Ma
IB5168 09:20 16:55 Ma, Ti, On
AZ79 17:00 20:05 Ma, Fr
AR7229 17:00 20:05 Ma, Fr
EY2822 17:00 20:05 Ma, Fr
JU7286 17:00 20:05 Ma, Fr
KE6284 17:00 20:05 Ma, Fr
UX3128 17:00 20:05 Ma, Fr
VY6108 18:10 12:20 Ti
IB5167 18:10 12:20 Ti
IB5774 07:00 08:50 To

La Coruna - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB5434 11:20 18:50 Lo

Madrid Barajas - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ7115 07:05 09:30 To, Lo
AZ61 13:00 14:40 So, Ma, On, Lo
KE6302 13:00 14:40 So, Ma, On, Lo
UX3117 13:00 14:40 So, Ma, On, Lo
EY2955 13:00 14:40 So, Ma, On, Lo
FB1724 13:00 14:40 So, Ma, On, Lo
JU7287 13:00 14:40 So, Ma, On, Lo
KQ3349 12:10 14:40 So, Ma, On, Lo
JU7424 14:55 17:25 So, Ma, On, Lo
EY4364 14:55 17:25 So, Ma, On, Lo
UX1043 07:05 09:30 To, Lo
AM6900 07:05 09:30 To, Lo
AZ7117 14:55 17:25 So, Ma, On, Lo
AM6927 14:55 17:25 So, Ma, On, Lo
UX1047 14:55 17:25 So, Ma, On, Lo
LA7095 16:10 18:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3236 16:10 18:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY4310 07:05 09:30 To, Lo
ME2043 07:05 09:30 To, Lo
IB3230 08:10 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5411 08:10 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6610 12:10 14:40 So, Ma, On, Lo
AR7206 12:10 14:40 So, Ma, On, Lo
SV6242 13:00 15:20 On
AA8783 16:25 18:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Istanbul Sabiha - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC1223 10:40 11:20 Fr
AZ7053 11:55 13:45 Fr

Odessa - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4959 22:40 00:10 Ma

Kiev Boryspil - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7853 20:40 22:30 So

Minsk - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
B2885 09:45 10:40 Ma

Frankfurt am Main - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
NH6153 10:55 12:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA8662 20:55 22:40 So, On, Fr
LH242 20:55 22:40 So, On, Fr
LH232 11:00 12:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC9156 11:00 12:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA8744 11:00 12:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH238 15:00 16:45 So, Ma, Fr, Lo
AZ403 11:55 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7397 11:55 14:30 So, Ma, Ti, To, Fr
DL6588 11:55 13:25 So, Ma, On, To, Lo
EY2803 11:55 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7371 11:55 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2641 11:55 13:25 So, Ma, On, To, Fr, Lo
KQ3483 11:55 13:25 So, Ma, On, To, Fr, Lo
MU8947 11:55 13:25 So, Ma, Ti, On
VN3161 11:55 13:25 So, Ma, On, To, Fr, Lo
LH236 15:30 17:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA8802 15:30 16:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SV6224 11:35 13:25 Ma
CZ7393 11:35 13:25 Ma
KQ3453 18:15 14:20 Ma, To, Lo

München - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH1866 12:20 09:55 So, Ma, To, Fr, Lo
LH1864 08:20 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1870 15:45 17:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ433 18:15 19:50 Ma, On, Fr

Se även: Avgångar Fiumicino flygplats
* Senast uppdaterad: 16.04.2021
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.