Ankomster - Fiumicino flygplats


Kontrollera alltid den senaste informationen om status för flygplan på flygplatsen monitorer. Här kan du se schemat för ankommande flyg på flygplatsen inom den närmsta veckan.
Tabellen nedan visas flygnummer, avgångstider och ankomsttider för flighter

Tirana - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ZB2001 23:30 00:55 Ma, On, Fr, Lo
AF9799 19:00 20:25 Ti, On, To
AZ507 05:35 07:00 So, Ma, Fr, Lo
DL6653 05:35 07:00 So, Ma, Fr, Lo
W63857 06:15 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1734 05:35 07:00 So, Ma, Fr, Lo
AF9798 05:35 07:00 So, Ma, Fr, Lo
EY2892 05:35 07:00 So, Ma, Fr, Lo
JU7132 05:35 07:00 So, Ma, Fr, Lo
KL3400 05:35 07:00 So, Ma, Fr, Lo
W63887 19:50 22:15 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
AZ585 11:30 12:55 So, Ma, Ti, On, To
EY3048 11:30 12:55 So, Ma, Ti, On, To
JU7136 11:30 12:55 So, Ma, Ti, On, To
KL3446 11:30 12:55 So, Ma, Ti, On, To
SV6217 11:30 12:55 So, Ma, Ti, On, To

Yerevan - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W68336 22:25 00:45 So, Ma, To, Fr, Lo
W48336 12:40 00:45 To

Sofia - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FB449 10:10 11:00 Ti
AZ7177 10:10 11:00 Ti
QR5561 10:10 11:00 Ti
AZ521 19:40 20:00 So, Ma, Ti, On
ET4057 19:40 20:00 So, Ma, Ti, On
EY2941 19:40 20:00 So, Ma, Ti, On
FB1771 19:40 20:00 So, Ti, On
KL3452 19:40 20:00 So, Ma, Ti, On

Billund - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR3719 15:35 14:50 To, Lo

Kastrup Köpenhamn - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK681 07:55 10:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
D83730 06:15 09:40 Ma
D83734 19:00 21:35 So
SK691 17:15 20:00 So, Ma, Lo
D83732 18:10 20:45 So, To
FR406 19:30 12:10 Ti, On, To

Helsingfors - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AY1761 06:45 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AY1763 15:20 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL8309 06:45 10:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Åbo - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W48338 21:25 00:50 On, Fr

Basel Mulhouse Freiburg - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U21123 11:20 16:20 So, Ma, Lo

Bordeaux - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7189 10:15 12:15 Ti, On, Fr, Lo

Figari - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR941 19:00 20:05 So, To

Tarbes Lourdes Pyrenees - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
V72196 13:40 15:35 Fr

Lyon - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W48332 14:05 16:10 Ti, To, Lo

Marseille - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9726 06:05 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR9760 16:05 17:30 Ti, On, To, Lo
ET727 21:05 22:40 Ma, On, Fr

Nice - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ355 19:25 20:40 So, Ti, On, To
AZ345 15:40 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6667 11:20 12:30 Ti, On, To, Fr, Lo
EY3035 11:20 12:30 Ti, On, To, Fr, Lo
EY2869 19:25 20:40 So, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2614 19:25 20:40 So, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7126 11:20 12:30 Ti, To, Lo
AZ343 10:35 12:30 Ti, On, To, Fr, Lo
SV6732 11:20 12:30 Ti, On, To, Fr, Lo
EY2994 15:40 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1730 15:40 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W68300 08:20 17:35 Ma, To, Fr, Lo
U21683 07:10 12:00 Ma, To

Charles de Gaulle - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AF1104 09:30 11:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1404 17:10 19:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ325 18:15 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1004 21:10 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9574 11:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ319 11:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1304 14:20 15:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ317 06:10 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9573 06:10 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1659 09:30 11:35 So, Ti, On, Fr, Lo
MK9524 21:10 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6035 21:10 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WS5033 15:30 17:35 So, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6666 06:10 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY3012 06:10 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2608 06:10 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8726 09:30 11:35 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
G35216 09:30 11:35 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
KQ3758 09:30 11:35 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
MK9310 09:30 11:35 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
CZ7342 11:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6621 11:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2830 11:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1714 11:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ4332 11:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VN3159 11:45 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM5706 14:20 15:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8371 14:20 15:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35160 14:20 15:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3894 14:20 15:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6013 17:10 19:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL8562 17:10 19:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35223 17:10 19:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ3168 17:10 19:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MK9316 17:10 19:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2831 18:15 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1712 06:10 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2610 18:15 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ4334 18:15 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MK9312 14:20 15:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF1604 15:30 17:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM5738 15:30 17:35 So, Ti, On
DL8581 15:30 17:35 So, Ti, On
G35221 15:30 17:35 So, On
MK9522 15:30 17:35 So
HU8248 06:10 08:10 So, Ma, On, To, Fr, Lo
WS5035 14:20 19:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9577 18:15 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ333 12:50 15:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2870 13:20 15:25 So, Ma, Ti, To, Fr
MF6102 13:20 15:25 So, Ma, Ti, To, Fr
FX4603 03:59 05:56 On, To, Fr
AF1204 07:00 09:00 Ma
DL8664 07:00 09:00 Ma
MK9528 07:00 09:00 Ma
AG4603 03:59 05:56 On
BT633 09:50 13:35 Ma

Paris Orly - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W68384 09:10 11:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY6250 09:35 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5642 09:35 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR3776 09:35 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
U24815 17:45 14:35 So, Ma, Ti, Fr, Lo
HV6950 20:40 22:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TO6950 20:40 22:35 So, Ti, To, Fr, Lo
VY6252 15:05 18:25 Ma, To, Fr
IB5644 15:05 18:25 To, Fr
HV3916 15:30 16:55 Fr
U24817 17:50 19:50 Ma
VY6933 21:55 23:55 Ti, On, To, Fr, Lo
IB5647 21:55 23:55 Ti, On, To, Lo

Strasbourg - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
V72572 18:10 19:50 To

Toulon - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LX590 18:55 09:09 Fr

Toulouse - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7649 15:50 17:35 So, Ma, To, Lo

Kutaisi - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W66419 21:55 23:55 Ma, Fr

Aten - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
GQ820 10:55 12:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1299 23:00 00:25 So, To, Fr
AZ717 06:00 07:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A3650 08:30 09:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ719 12:45 13:50 Ti, On, To, Fr, Lo
A3654 16:20 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A3652 20:05 21:10 Ti
AR7239 06:00 07:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9208 06:00 07:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7359 06:00 07:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6607 06:00 07:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2602 06:00 07:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3140 06:00 07:05 So, On, Fr
TP7422 08:30 09:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
V75020 08:30 09:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7237 12:45 13:50 Ti, On, To, Fr, Lo
AT9166 12:45 13:50 Ti, On, To, Fr, Lo
ET1803 16:20 17:25 So
TP7424 16:20 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
V75022 16:20 17:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KU6206 06:00 07:05 So, On, Fr
EY2804 06:00 07:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK8454 08:30 09:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2805 12:05 13:50 Ti, On, To, Fr, Lo
SK8476 16:20 17:25 So, Ma
HU8666 06:00 07:05 So, On, To, Fr, Lo
EY2821 13:20 14:30 So, Ma, Fr, Lo
FR1199 19:20 23:10 Ti, Fr, Lo
AZ721 19:30 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9249 19:30 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY3000 19:30 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2604 19:30 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ715 13:20 14:30 So, Ma, Fr, Lo
LG1322 12:05 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5449 08:30 09:35 Ma, To
SQ2870 08:30 09:35 Ma, Ti, Fr
GF5644 16:20 17:25 Ma, On
AG4193 20:35 21:50 Ti, On
V75052 20:05 21:10 Ti
ET1806 20:05 21:10 Ti
3V4193 20:35 21:50 To
FX4193 20:35 21:50 To, Fr

Heraklion - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W68256 16:10 15:30 So

Kefalonia - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EY2896 14:50 20:05 Lo
FR5381 16:05 16:50 So, To
AZ711 14:50 20:05 Lo

Kos - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR2165 15:45 17:15 On, Lo
W68346 22:00 23:35 Ti, On

Rhodos - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ731 13:30 15:20 So, Lo
EY3020 13:30 15:20 So, Lo

Thessaloniki - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
A3550 14:00 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr

Zakynthos - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W68290 20:15 12:30 So, Ma, To
FR3023 17:00 17:55 Fr

Birmingham - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LS1227 08:00 11:40 Ma, Fr
IB5642 13:40 11:50 Ma, Ti, On, Fr, Lo

Bristol - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
U22837 06:05 21:20 So, Ti, On, To, Lo

London Gatwick - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY6229 09:30 13:40 So, Ti, On, To, Fr, Lo
W45781 11:00 14:35 Ti, Fr
BA8057 09:30 13:40 So, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5501 09:30 13:40 So, To, Fr, Lo
VY6225 14:25 18:00 Ti, On, To, Fr
IB5497 15:05 18:25 To, Fr
BA8053 14:25 18:00 Ti, On, To, Fr
VY6227 20:55 00:20 Ti, On, To, Fr, Lo
BA8055 20:55 00:20 Ti, On, To, Fr, Lo
IB5499 20:55 00:20 Ti, On, Fr, Lo
W42700 21:10 00:55 On, To, Fr, Lo

London Luton - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LX590 12:00 09:09 Fr

Manchester - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LS791 07:15 11:10 So, To, Fr

London Heathrow - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ207 16:55 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA548 08:20 11:55 Ti, On, To
BA554 16:15 20:00 Ti, On, Lo
BA558 19:20 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BA552 06:30 10:05 To, Fr, Lo
BA560 12:05 15:55 So, Ma, Ti, Fr, Lo
BA556 13:15 17:20 So, Ma, Ti, On, Lo
AA6603 16:10 18:05 Lo
JL7149 08:15 10:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA6683 12:05 15:55 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
AA6455 13:15 17:20 So, Ma, On
BA546 10:40 14:20 So, Fr, Lo
AV6200 16:55 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2859 16:55 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1708 16:55 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ4376 16:55 20:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL7875 19:20 22:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7231 16:55 20:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA6719 08:20 11:55 Ti, On, To
CI9253 16:55 20:35 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AA6460 19:20 22:55 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
JL7151 10:35 14:20 Ti, To, Fr
AA6510 10:35 14:20 Ti, To, Fr, Lo
AY556 07:25 17:30 On
AY552 06:30 10:05 To

Amsterdam Schiphol - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KL1601 09:35 11:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1603 14:25 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9571 11:55 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1607 16:35 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1597 07:15 09:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ109 18:00 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9576 18:00 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL1609 20:35 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MU1810 20:35 22:45 Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1601 09:35 11:50 So, Ti, On
DL9578 07:15 09:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1597 07:15 09:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9718 07:15 09:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MH5679 07:15 09:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6603 11:55 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7344 11:55 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ4302 11:55 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1704 11:55 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ107 11:55 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL9516 13:45 18:45 Ma
CI9269 11:55 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CI9277 18:00 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1702 18:00 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ4304 18:00 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2800 11:55 14:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
GA9224 16:35 18:45 So, Lo
EY2801 18:00 20:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AM6518 20:35 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
G35554 20:35 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ1609 20:35 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
MF9697 20:35 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7641 09:35 11:50 So, Ti, On, Fr, Lo
DL9579 09:35 11:50 So, Ti, On, Lo
GA9086 09:35 11:50 So, Ti, On, Lo
G35553 14:25 16:35 So, Ti, On, To, Lo
KQ1603 14:25 16:35 So, Ti, On, To, Lo
MF9951 14:25 16:35 So, Ti, On, Lo
MF9347 09:35 11:50 So, Ti, On
MH5655 09:35 11:50 So, Ti, On
MU1809 09:35 11:50 So, Ti, On, Fr
AM6455 14:25 16:35 Ma, Ti, On, To, Lo
CZ7662 14:25 16:35 Lo
GA9013 14:25 16:35 Ti, On, To, Lo
DL9543 14:25 16:35 Ti, On, To, Lo
KQ1607 16:35 18:45 Lo
AM6642 16:35 18:45 Lo
G35656 16:35 18:45 Lo
MF9953 16:35 18:45 Lo

Eindhoven - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W68252 10:05 12:55 So, Ma, On, Fr
FR5815 08:50 18:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Cork - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5854 16:55 21:00 Ma, Fr, Lo

Dublin - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9611 06:15 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Lo
EI406 15:40 19:45 So, Ma, Lo
B66836 15:40 19:45 So, Ma, Lo
FR9613 12:10 00:10 So, Ti, Lo
EI402 06:20 10:25 Ma, To
B66838 06:20 10:25 Ma, To
AA8009 15:40 19:45 Ma

Alghero - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W28478 19:00 20:15 So, On, To, Fr, Lo
W28476 11:20 12:45 So, Ma, On, To, Fr, Lo
W28474 07:05 08:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Bari - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP7241 11:20 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2819 19:25 20:35 Ti, On, To, Fr, Lo
AF9835 15:15 16:20 Ti, On, To, Fr, Lo
EY2820 11:20 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7235 06:30 07:40 So, On, Lo
RJ3560 11:20 12:30 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
ET4019 19:15 20:55 So, Ti, To, Fr, Lo
DL6615 06:30 07:40 So, On, Lo
SV6724 11:20 12:30 So, Lo
UX3110 11:20 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ4324 11:20 12:30 So, Ti, On, To
AT9164 11:20 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7362 06:30 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7307 11:20 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1602 06:30 07:40 So, On, Lo
KU6278 06:30 07:40 So, On, To, Fr, Lo
LG1258 06:30 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ4322 06:30 07:40 So, On, Lo
LG1253 11:20 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2562 06:30 07:40 On, To, Fr, Lo
BT5503 11:20 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR5817 11:00 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Lo
AZ1612 11:20 12:30 So, Ti, On, To, Lo
KL3417 11:20 12:30 So, Ti, On, To, Fr
KM2514 19:05 20:55 So, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7184 11:20 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9836 06:30 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CI9264 06:30 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2818 06:30 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1636 06:30 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9680 06:30 07:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HU8146 06:30 07:40 On, To, Fr, Lo
UX3108 06:30 07:40 So, On, Lo
JU7303 06:30 07:40 So, On, Lo
AF9837 11:20 12:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR7074 12:30 11:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9162 15:15 16:20 Ti, On, To, Fr, Lo
ET4022 15:15 16:20 Ti, On, To, Fr, Lo
EY3009 15:15 16:20 Ti, On, To, Fr, Lo
TP7245 15:15 16:20 Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1616 15:15 16:20 Ti, On, To, Fr, Lo
FR7076 20:45 23:15 So, On, To, Fr, Lo
AT9165 06:30 07:40 So, On, Lo
KL3418 06:30 07:40 So, On, Lo
AR7249 15:15 16:20 Ti, On, To, Fr, Lo
FB1634 15:15 16:20 Ti, On, To, Fr, Lo
KL3442 15:15 16:20 Ti, On, To, Fr, Lo
UX3194 15:15 16:20 Ti, On, To, Fr, Lo
KU6269 11:20 12:30 So, On, To, Fr, Lo
AZ1606 19:05 20:35 Ma, Ti, On, To
FR7093 23:50 01:00 On
KM2588 11:20 12:30 To

Bologna - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
CZ7361 06:30 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1312 06:30 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KU6245 10:45 12:00 So, On, Lo
CI9260 06:30 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2594 19:30 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7283 06:30 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9159 06:30 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6613 06:30 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2814 06:30 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1618 06:30 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7331 06:30 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2510 06:30 07:30 So, Ma, Ti, Fr, Lo
ME2312 06:30 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3178 06:30 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1318 15:25 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7175 15:25 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3106 15:25 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SV6705 06:30 07:30 So, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7173 06:30 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7251 15:25 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9158 15:25 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RJ3564 06:30 07:30 So, On, Lo
RO9634 06:30 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1284 15:25 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9866 06:30 07:30 Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1314 10:50 12:00 So, Ma, To, Fr, Lo
AT9199 10:50 12:00 So, Ma, To, Fr, Lo
EY2837 10:50 12:00 So, Ma, To, Fr, Lo
RJ3554 10:50 12:00 So, Ma, Lo
TP7130 10:50 12:00 So, Ma, To, Fr, Lo
BT5501 10:45 12:00 So, Ma, On, To, Fr, Lo
AZ1320 19:30 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2838 19:30 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ9007 00:55 01:55 Ma

Brindisi - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5843 16:00 00:20 So, Ma, On, To, Fr
KM2508 19:40 20:25 So, Ti, On, Lo
EY3005 19:40 20:25 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
ET4016 19:10 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1634 19:40 20:25 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
AF9806 06:20 07:30 Ti
CI9246 06:20 07:30 Ti
EY2810 06:20 07:30 Ti
RJ3575 06:20 07:30 Ti
RO9694 06:20 07:30 Ti
FR3075 07:40 09:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3406 11:15 12:35 So, On, To, Fr, Lo
AF9805 11:15 12:25 On, To, Fr, Lo
AR7263 11:15 12:35 So, On, To, Fr, Lo
BT5535 11:15 12:35 So, On, To, Fr, Lo
EY2977 11:15 12:35 So, On, To, Fr, Lo
KU6249 11:15 12:35 So, On, To, Fr, Lo
TP7253 11:15 12:35 So, On, To, Fr, Lo
AT9156 11:15 12:35 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
AZ1624 11:15 12:35 So, On, To, Fr, Lo
AZ9939 18:25 19:38 Lo
KM2504 06:20 07:30 Ti, On, To, Fr, Lo
KL3421 06:20 07:30 Ti, On, To, Fr, Lo
AT9151 06:20 07:30 Ti, On, To, Fr, Lo
JU7313 06:20 07:30 Ti, On, To, Fr, Lo
UX3102 06:20 07:30 Ti, On, To, Fr, Lo
TP7256 06:20 07:30 Ti, On, To, Fr, Lo
AR7303 06:20 07:30 Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1620 06:20 07:30 Ti, On, To, Fr, Lo
DL6611 06:20 07:30 Ti, On, To, Fr, Lo
FB1638 06:20 07:30 Ti, On, To, Fr, Lo
SV6714 11:15 12:25 Ti, On, To, Fr, Lo
KQ4316 06:20 07:30 Ti, On, To, Fr, Lo
KU6264 06:20 07:30 On, To, Fr, Lo
KM2578 11:15 12:25 To

Cagliari - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ1590 06:25 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3506 08:50 09:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3302 06:25 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1596 08:50 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1501 19:25 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7261 08:50 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6703 06:25 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1588 07:20 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3638 07:20 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7131 07:20 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1592 11:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5510 11:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3639 11:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7132 11:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3633 19:25 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1532 21:25 22:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
M49784 02:55 03:54 Ti, On, To, Fr, Lo
FB1665 06:25 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6701 07:20 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1667 07:20 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3162 07:20 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2580 19:30 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1572 23:15 00:22 So, Ma, Fr, Lo
KM2568 07:20 08:25 On, To, Fr, Lo
AF9884 06:25 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9885 07:20 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9841 08:50 09:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9883 11:05 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1500 22:30 23:35 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
M49786 03:00 03:59 Ma, Ti
M4734 22:40 02:05 Lo

Catania - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP7203 07:00 08:25 On, To, Fr, Lo
ET4008 19:15 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7187 11:40 13:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3425 11:40 13:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2834 19:15 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1724 11:40 13:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9823 07:00 08:25 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
ME4736 07:00 08:25 Fr, Lo
AZ1712 19:15 20:40 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
DL6686 10:15 11:40 So, Ti, Fr
AT9170 10:15 11:40 So, Ti, Fr
KQ4338 11:40 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ4340 19:15 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9169 11:40 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr
AR7287 11:40 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7364 10:15 11:40 So, Ti, Fr
AZ1736 07:00 08:25 On, To, Fr, Lo
EY3017 07:00 08:25 On, To, Fr, Lo
KL3449 07:00 08:25 On, To, Fr, Lo
UX3212 07:00 08:25 On, To, Fr, Lo
EY3014 10:15 11:40 So, Ti, Fr
KL3451 10:15 11:40 So, Ti, Fr
RO9740 10:15 11:40 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
UX3202 10:15 11:40 So, Ti, Fr
AR7257 15:25 16:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1722 06:00 07:25 So, Fr, Lo
EY2836 11:40 13:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6623 06:00 07:25 So, Fr, Lo
FB1650 06:00 07:25 So, Fr, Lo
JU7299 06:00 07:25 So, Fr, Lo
TP7191 06:00 07:25 So, Fr, Lo
UX3204 06:00 07:25 So, Fr, Lo
DL6690 12:45 14:15 Ti, On, To, Fr, Lo
AT9171 06:00 07:25 So, Fr, Lo
FR4851 09:05 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1710 10:15 11:40 So, Ti, Fr
ET4028 16:30 17:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3112 11:40 13:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5517 11:40 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr
RJ3562 11:40 13:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
M4734 00:55 02:05 Lo
JU7201 11:40 13:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KU6254 11:40 13:10 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
CI9262 06:00 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR1171 06:25 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4892 20:20 23:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr
CI9468 21:35 23:05 Ti, On, To, Fr, Lo
EY2835 06:00 07:25 So, Fr, Lo
FR4855 10:00 14:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4857 14:15 14:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4860 15:35 16:10 So, Ma, On, To, Fr, Lo
AF9824 15:25 16:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4871 19:00 20:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3529 12:45 14:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2883 12:45 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9172 12:45 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1744 12:45 14:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3464 15:55 17:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2889 15:55 17:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1750 15:55 17:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2839 21:35 23:05 Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1752 21:35 23:05 Ti, On, To, Fr, Lo
HU8142 06:00 07:25 On, To, Fr, Lo
DL6707 11:40 13:10 So, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3424 06:00 07:25 So, Fr, Lo
AR7295 07:00 08:25 On, To, Fr, Lo
CI9288 07:00 08:25 On, To, Fr, Lo
FB1654 07:00 08:25 On, To, Fr, Lo
KM2560 12:45 14:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo
SV6718 12:45 14:15 So, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7193 15:55 17:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1734 14:10 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9825 14:10 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9173 14:10 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2884 14:10 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3453 14:10 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7197 14:10 15:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9235 16:00 17:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9785 06:00 07:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9212 15:25 16:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3454 15:25 16:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY3015 15:25 16:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7199 15:25 16:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1726 15:25 16:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3206 15:25 16:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7290 15:25 16:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6688 07:00 08:25 Ma, Ti, On
FR4930 21:45 23:10 Ti
AZ8726 15:15 17:04 Ti, On, To
AZ8724 11:30 12:46 Ti, On
AZ8736 07:00 08:30 On, To
M49792 03:25 04:40 On, To, Fr, Lo
AZ8722 05:50 07:15 Fr
KU6252 10:15 11:40 Fr

Comiso - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5825 21:30 22:55 Ma, Ti, To, Fr, Lo
AZ8750 16:30 18:02 Ma, On
W28510 18:40 19:55 So
W28516 18:50 20:05 To, Fr

Genua - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TP7153 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9185 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1384 11:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr
ET4026 15:20 16:25 So, Ma, To
DL6627 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2850 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1392 19:35 20:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ4345 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3133 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9688 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2520 19:25 20:30 So, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7159 11:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2518 06:40 07:45 So, Ma, On, To, Fr, Lo
KL3411 06:40 07:45 So, Ma, On, To, Fr, Lo
AF9772 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9186 11:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY3026 11:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RJ3567 11:20 12:25 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AZ1380 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7269 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To
EY3027 19:35 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CI9258 06:40 07:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KU6296 06:40 07:45 So, On, To, Fr, Lo
AF9773 15:20 16:25 So, Ma, To
ET4011 19:35 20:30 So, Ma, On, Lo
UX3184 11:20 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1292 15:20 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7261 11:20 12:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1608 06:40 07:45 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5486 11:20 12:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3436 11:20 12:10 Fr
KU6232 11:20 12:10 Fr
AZ1386 15:20 16:25 Ti, To, Fr, Lo
AT9184 15:20 16:25 Ti, On, To, Fr, Lo
KQ4347 15:20 16:25 Ti, On, To, Fr, Lo
KL3412 15:20 16:25 Ti, On, To, Fr, Lo
TP7161 15:20 16:25 Ti, On, To, Fr, Lo
UX3137 15:20 16:25 Ti, On, To, Fr, Lo
AR7255 15:20 16:25 Ti, On, To, Fr, Lo
EY2851 15:20 16:25 Ti, On, To, Fr, Lo
KM2582 11:20 12:25 To

Lamezia Terme - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SV6734 11:15 12:25 So, To, Fr, Lo
AZ1162 06:20 07:30 So, Ma, Ti, To, Lo
KM2540 06:20 07:30 So, On, To, Fr, Lo
TP7141 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET4020 19:10 20:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3154 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7179 06:20 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1168 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6641 06:20 07:30 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
KU6237 06:20 07:30 So, On, Lo
CI9272 06:20 07:30 So, Ma, Ti, On, Lo
AT9209 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ4357 11:15 12:25 So, Ti, On
EY2886 06:20 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2887 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3142 06:20 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1274 11:15 12:25 So
AF9861 06:20 07:30 So, Ma, Ti, On, Lo
AR7317 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9210 06:20 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1630 06:20 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KU6221 11:15 12:25 So, Ti, On, To, Fr, Lo
KL3467 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5487 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RJ3590 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Lo
AF9862 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LG1270 06:20 07:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1170 19:10 20:25 Ti, On, To
EY2888 19:10 20:25 Ti, On, To
KQ4355 06:20 07:30 On, To
M49784 15:30 03:54 On
KL3405 06:20 07:30 On, To, Fr
JU7273 06:20 07:30 On, To

Lampedusa - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EY2943 11:55 13:35 So, Ma, Lo
AZ1830 11:55 13:35 So, Ma, Lo
W68306 14:30 19:10 So, Lo

Bergamo - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KS8209 18:40 20:05 Ma, Ti, On, To, Fr
W28400 18:40 20:05 Ma, Ti, On, To, Fr
KS8203 12:45 14:00 Ti, On, To, Fr
W28504 12:45 14:00 Ti, On, To, Fr
W28416 07:00 07:55 Ti, On, To
KS8201 07:00 07:55 Ti, On, To

Olbia - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W28456 21:00 22:05 So, Ma, Ti, On
V71134 16:40 18:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
V71176 09:25 11:05 So, Ti, On, To, Fr, Lo
V71136 19:55 21:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
V71132 06:00 07:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W28454 09:00 10:05 Ti

Pantelleria - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EY3046 19:45 21:00 So, Ma, Lo
AZ1841 19:45 21:00 So, Ma, Lo

Reggio Calabria - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ1156 15:10 16:25 So, Ma, Ti, On, Lo
AT9205 15:10 16:25 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
EY2881 15:10 16:25 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
KQ4353 15:10 16:25 So, Ti, On
KL3438 15:10 16:25 So, Ti, On, To, Fr
LG1304 06:50 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7271 15:10 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7297 15:10 16:25 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
AZ1154 06:50 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7217 06:50 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9203 06:50 08:05 So, Ti, On, Fr, Lo
CI9286 06:50 08:05 So, Ti, On, Fr, Lo
EY2865 06:50 08:05 So, Ti, On, Fr, Lo
FB1662 06:50 08:05 So, Ti, On, Fr, Lo
KL3461 06:50 08:05 So, Ti, On, Fr, Lo
KU6235 06:50 08:05 So, On, Fr, Lo
RJ3577 06:50 08:05 So, Ti, On, Fr, Lo
RO9706 06:50 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7295 06:50 08:05 So, Ti, On, Fr, Lo
AF9843 06:50 08:05 Ti, On, Fr, Lo
UX3152 15:10 16:25 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
AF9842 15:10 16:25 So, Ma, On, Fr, Lo
CI9268 15:10 16:25 So, Ma, On, Fr, Lo
LG1306 15:10 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ8750 16:50 18:11 On

Trapani - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR8925 23:30 23:05 Ti, Fr, Lo
FR8916 23:50 01:05 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR4860 16:10 13:05 Ti
FR4851 08:20 12:15 To

Turin - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KM2544 19:20 20:40 So, Ma, Ti, Fr, Lo
HU8246 06:50 08:05 On, To, Fr, Lo
KM2542 06:50 08:05 So, Ma, On, Fr, Lo
TP7207 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Lo
AR7185 06:50 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1412 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
AT9214 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2945 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RO9714 06:50 08:05 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
AZ1430 19:20 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2946 19:20 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7368 06:50 08:05 So, On, To, Fr, Lo
SV6721 11:20 12:25 So, Ti, To, Lo
FB1604 06:50 08:05 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
AR7275 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9245 15:20 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7277 06:50 08:05 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
AT9246 06:50 08:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3188 11:25 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1428 15:20 16:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7281 15:20 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2897 06:50 08:05 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
CI9282 06:50 08:05 So, Ma, Ti
KU6297 06:50 08:05 So
KU6259 11:20 12:30 So, On, Lo
EY2965 15:15 16:30 Ti, On, To, Fr, Lo
TP7209 15:15 16:30 Ti, On, To, Fr, Lo
AF9839 06:50 08:05 So, Ma, Ti
AF9838 15:15 16:30 Ti, On, To, Fr, Lo
UX3156 06:50 08:05 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
LG1318 15:20 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ4361 06:50 08:05 Ma, On, Fr, Lo
ET4006 19:20 20:40 Ma, Ti, On, Fr, Lo
RJ3594 11:20 12:30 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1432 06:50 08:05 Ma, On, Fr, Lo
DL6643 06:50 08:05 Ma, Ti, On, Fr, Lo
TP7205 06:50 08:05 Ma, Ti, On, Fr, Lo
KM2592 11:15 12:25 To

Venedig - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ1460 06:20 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7247 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3164 06:20 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7121 06:20 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ME2460 06:20 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ4369 06:20 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2550 06:20 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7317 06:20 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1614 06:20 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2904 06:20 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6659 06:20 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9224 06:20 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9853 06:20 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CZ7369 06:20 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9247 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2905 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KQ4371 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
RJ3597 11:15 12:25 So, On, Lo
RO9622 06:20 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SV6231 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7133 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3166 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1466 11:15 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AF9854 15:15 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AT9225 15:15 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET4002 15:15 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2952 15:15 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7277 15:15 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2552 15:15 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP7129 15:15 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3190 15:15 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ1462 15:15 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CI9252 06:20 07:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
HU8240 06:20 07:25 So, Ma, On, To, Fr, Lo
AZ1480 19:00 20:15 Ti, On, To, Fr, Lo
ET4036 19:00 20:15 Ti, On, To, Fr, Lo
EY2961 19:00 20:15 Ti, On, To, Fr, Lo
KM2554 19:00 20:15 Ti, On, To, Fr, Lo
LG1298 15:15 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5563 11:20 12:25 Ma, To, Fr

Verona - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
NO352 22:00 23:20 On, To, Fr
NO252 22:00 23:20 To

Dubrovnik - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
OU384 16:00 10:30 So
AC2987 16:00 10:30 So
AZ7021 16:00 10:30 So
TP6860 16:00 10:30 So
SQ2418 16:00 10:30 So
VY6737 15:35 22:45 Ma, Ti, Fr
QR5525 15:35 22:45 Ma, Ti, Fr
IB5568 15:35 22:45 Ma, Ti, Fr
LA5808 08:50 17:20 Ti, On

Zagreb - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
OU384 14:25 10:30 So
AZ7021 14:25 10:30 So
LW8836 21:45 23:05 So, To
FR8836 06:20 07:40 On, To
OU380 14:40 17:15 Ma, Fr
AZ7019 14:40 17:15 Ti, Fr

Riga - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
A33249 11:30 13:35 Ma, Fr
AZ7869 11:30 13:35 Ma, Fr
BT633 11:30 13:35 Ma, To, Fr

Vilnius - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6873 10:10 12:00 So, Ma, On, Fr

Malta - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
KM612 07:30 09:00 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AZ7913 07:30 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR4802 07:30 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET4061 15:15 16:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR4804 20:45 20:10 Ma, Ti, On, To, Fr
AZ7925 20:45 22:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT6103 07:30 09:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2960 15:15 16:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AZ885 15:15 16:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AF9802 15:15 16:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo
FB1728 15:15 16:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo
KL3469 15:15 16:45 So, Ma, Ti, Fr, Lo
KM2500 15:15 16:45 Fr
KM614 18:45 22:05 Ti, On

Skopje - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W67757 20:30 22:15 Ma, On, Fr

Podgorica - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W68326 17:25 18:55 Fr

Bergen Flesland - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DY1858 06:30 09:15 So, To

Oslo Gardermoen - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DY1870 07:00 10:20 So, Ma, To, Fr
SK4713 15:45 12:30 So, On, Fr, Lo
DY1872 16:45 19:55 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo

Wien Schwechat - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
OS505 19:10 20:40 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
W42815 06:00 07:40 So
FR7177 16:40 22:15 So, Ti, Fr
OS501 06:40 08:10 So, Ma, On, To, Fr, Lo
FR1645 10:25 15:20 Ma, Ti, On, To, Lo

Gdansk - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9031 09:20 11:50 So, On

Krakow - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W65061 18:00 14:20 Ma, Fr

Warszawa Chopin - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W61441 16:05 19:55 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
W61443 05:50 08:15 On
W41443 21:25 23:50 Fr

Faro - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1726 06:45 10:40 Fr
AZ8951 23:55 03:47 To

Porto - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LW752 18:25 10:25 So, To

Lissabon Portela - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AD7464 07:25 11:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP836 12:50 16:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
OU5725 12:50 16:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48904 12:50 16:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7763 12:50 16:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7307 12:50 16:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TP842 15:30 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
A31756 15:30 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7268 15:30 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7767 15:30 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET1892 15:30 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LY9022 15:30 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48902 15:30 19:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7054 15:30 19:25 Ti, Fr, Lo
TP834 07:25 11:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48234 07:25 11:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CA7056 12:50 16:45 Ti
MS9424 12:50 16:45 Ti, Fr, Lo
TP838 20:10 00:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AD7252 20:10 00:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7529 20:10 00:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
S48912 20:10 00:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7525 07:25 11:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT5273 07:25 11:20 Ma, To, Fr

Bukarest - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63141 20:45 07:45 So, Ma, To, Fr, Lo
RO403 10:50 12:00 Ma, On, Fr
AZ7507 10:50 12:00 Ma, On, Fr
W43141 06:30 14:45 Lo
W43145 20:25 16:00 Ma, To, Fr

Iasi - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63675 06:55 08:05 Ma, To, Fr

Timisoara - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W63553 19:00 19:45 Ma, On, Fr

Glasgow - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LS135 07:30 11:40 Ma, Fr

Göteborg Landvetter - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W48504 22:00 00:55 So, Ma

Stockholm Arlanda - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK1841 07:25 10:20 So, Ti, Fr, Lo
D84355 07:00 10:10 Ma, Ti, On, To, Fr

Geneve - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ575 11:40 13:10 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ577 19:05 20:35 Ma, To, Fr

Zurich - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
2L1726 07:20 08:50 So, Fr, Lo
AZ573 18:45 20:15 Ma, On, Lo
AC6844 12:50 14:20 So, Ti, On, To, Fr, Lo
LX1734 21:10 22:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
BT1732 17:50 19:25 So, Lo
EY2867 18:45 20:15 Ma, On, Lo
LX1726 07:20 08:50 So, Ma, Ti, On, Lo
AZ571 10:55 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7221 10:55 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DL6662 10:55 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2907 10:55 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1732 10:55 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SV6225 10:55 12:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AC6798 07:20 08:50 Ti, On, Lo
LX1732 17:50 19:25 To, Fr, Lo
BT1726 07:20 08:50 Fr
LX1736 12:50 14:20 Ti, On, To, Fr, Lo
UA9798 12:50 14:20 Ti, On, To, Fr, Lo

Belgrad - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AZ7071 12:20 13:55 Ma, To, Fr
UX3627 06:45 08:20 Lo

Alicante - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR4004 19:55 00:25 Fr
LA5744 07:05 23:35 To

Barcelona - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY6100 07:10 09:10 Ma, Ti, On, Lo
VY6106 18:55 21:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ77 11:40 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1738 06:05 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6212 11:40 13:25 Lo
VY6104 11:45 13:50 So, Ti, On, To
AZ79 16:50 18:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W68398 23:35 01:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2976 06:05 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ75 06:05 07:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR3180 06:05 08:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AG257 05:05 06:46 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1736 11:40 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3126 11:40 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AR7227 11:40 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5470 15:25 15:25 Lo
AR7229 16:40 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3128 16:40 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2606 16:40 18:25 So, Ti, To, Fr, Lo
QR3690 18:55 21:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FR6341 10:25 16:45 So, Ti, On, Fr
EY3002 16:40 18:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2564 06:05 07:50 So, Ma, On, To, Fr, Lo
QR3689 11:45 13:50 So, Ti, On, To
IB5463 11:45 13:50 So, Ti, On, To
VY6112 15:25 15:25 Lo
QR5517 15:25 15:25 Lo
IB5057 18:55 21:20 So, Ti, On, Fr, Lo
EY2808 11:40 13:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET4049 16:50 18:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
W48398 23:05 00:30 On, Lo
FR6973 22:25 00:15 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5468 14:50 18:25 On, To
VY6102 21:45 23:35 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5746 14:45 23:30 To, Fr
QR3692 14:50 18:25 On, To, Fr
QR3744 21:45 23:35 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB5461 21:45 23:35 Ma, On, To, Fr, Lo
LA5835 19:00 21:00 Fr
QR3742 07:15 09:05 Ti, On, To, Fr, Lo
LA5744 21:05 23:35 On
LA5769 13:40 13:50 To
LA5768 16:25 11:35 Fr
IB5459 07:15 09:05 Ti
KM2566 16:50 13:25 To, Fr
VY6110 14:50 18:25 On

Girona - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
HT2161 00:30 01:59 Ma

Bilbao - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
VY3970 15:20 17:40 So

Ibiza - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
QR3765 10:55 12:25 Ma, Ti, On, To
VY3302 10:55 12:25 Ma, Ti, On, To
IB5311 10:55 12:25 Ma, Ti, On, To
FR4140 20:10 00:00 So, Ma, On, To, Fr
AZ87 15:45 17:30 So, Fr, Lo
EY2937 15:45 17:30 So, Fr, Lo
W48324 23:15 01:05 On
W68324 07:55 01:00 Ma, On, Fr
LA5840 07:00 08:50 On, To

Arrecife Lanzarote - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5859 07:45 12:35 To

Madrid Barajas - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
IB3238 21:35 00:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX1043 07:05 09:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ET4051 18:05 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY3033 18:05 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3236 15:45 18:20 So
IB3230 08:40 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3232 11:25 14:00 So, Ma, Ti, Fr, Lo
IB3234 17:05 19:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr
UX1047 15:00 17:25 So, Ma, Fr
AZ63 18:05 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6210 05:50 08:15 Fr, Lo
AM6862 07:05 09:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7115 07:05 09:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY4310 07:05 09:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
ME2043 07:05 09:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DT6230 08:40 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA5411 08:40 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6854 08:40 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5098 08:40 11:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AA8637 17:05 19:35 So, Ma, On, To, Lo
QR6861 11:25 14:00 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AM6927 15:00 17:25 So, Ma, Fr, Lo
AZ7117 15:00 17:25 So, Ma, Fr, Lo
ET1423 15:00 17:25 So, Ma, Fr, Lo
EY4364 15:00 17:25 So, Ma, Fr, Lo
JU7424 15:00 17:25 So, Ma, Fr, Lo
LA1546 17:05 19:35 So, Ma, On, To, Lo
VY5236 17:05 19:35 So, Ma, On, To, Lo
AA8636 11:25 14:00 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AR7204 18:05 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UX3119 18:05 20:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JL6949 21:35 00:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LA1549 21:35 00:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
QR6892 21:35 00:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
VY5106 21:35 00:05 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
IB3226 17:10 12:00 Ti
FR9602 09:40 08:55 Ti, On, To, Fr, Lo
AA8635 08:40 11:15 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
VY5234 11:25 14:00 So, Ma, Ti, Fr, Lo
AR7206 11:45 14:15 So, Ti
UX3117 11:45 14:15 So, Ti
FR9674 21:30 23:55 So, Ti, On, To, Fr
W48334 09:30 19:10 So, On, To, Fr, Lo
AZ59 05:50 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
EY2954 05:50 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
FB1722 05:50 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
JU7281 05:50 08:15 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AV6204 18:05 20:30 Lo
AA8778 09:25 15:30 Fr
W68354 21:15 23:45 Ma, Ti, Lo
AA8638 15:45 18:20 Ti, On, To
W68334 21:40 00:10 On, To, Fr, Lo
LA7095 15:45 18:20 Ti, On, To
OB5204 15:45 18:20 Ti, On, To
QR6877 15:45 18:20 Ti, On, To
VY5104 15:45 18:20 Ti, On, To
AZ61 11:45 14:15 Ti, On, To, Fr
W48354 21:20 23:50 Ti, Fr, Lo

Malaga - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR6139 14:15 15:55 So, Ti, On, To, Fr, Lo
VY6213 21:00 23:35 Ma, Fr
IB5489 21:00 23:35 Ma
QR4705 21:00 23:35 Ma
W68360 09:35 17:00 Ma, To, Fr
QR3794 21:50 00:25 On
IB5486 21:50 00:25 On
VY6210 21:50 00:25 On

Oviedo Asturias - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5829 09:30 11:55 So, Fr

Palma de Mallorca - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7198 08:35 18:30 So, Ti, Fr, Lo
AZ89 15:15 16:35 So, To, Lo
EY2993 15:15 16:55 So, To, Lo
W68322 15:30 23:55 Ma, To, Fr
W48322 15:30 23:55 Ma, To, Fr

Teneriffa - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR245 18:10 23:20 On, Lo
W68284 19:30 00:45 Ti, Lo
W48284 19:30 00:45 Ti, To, Lo

Valencia - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR1000 14:00 16:50 Ti, Lo
VY6244 22:30 00:30 So, On
QR3785 22:30 00:30 So, On
IB5504 22:30 00:30 So, On
FR994 06:50 23:25 So, On
W68392 09:05 11:05 Ma
W48392 09:05 11:05 Ma

Prag - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR5805 17:40 16:30 So, Ma, Ti, On, Fr, Lo
W68304 12:20 23:50 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
EW4242 13:20 12:45 Ma, Ti, On, Fr
FR8330 20:55 22:55 Fr
W68520 22:05 19:30 On

Antalya - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR7074 21:10 19:00 Fr

Istanbul Sabiha - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
PC1223 12:05 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PC1221 09:10 10:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr
TK7660 09:35 11:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ7049 12:05 13:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Istanbul Ataturk - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
TK1861 08:05 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK1865 12:50 14:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK1863 17:10 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
TK1361 21:45 23:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
6E4186 08:10 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PK5861 08:10 09:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
6E4188 12:50 14:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PK5865 12:50 14:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PK5863 17:10 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
6E4187 17:10 18:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
PK5361 21:45 23:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
6E4185 21:45 23:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WY5763 21:45 23:20 Lo
WY5765 17:10 18:45 Ti, On

Budapest - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W62341 19:40 21:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Dortmund - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
W68342 14:40 16:50 To, Lo
W48342 14:40 16:50 Lo

Dusseldorf - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW9886 16:40 18:45 Fr
EW9882 07:55 09:55 Ti, On

Frankfurt am Main - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH242 21:45 23:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA8802 15:55 17:40 So, Ma, On, To, Fr, Lo
AC9156 10:45 12:35 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
UA8744 10:45 12:35 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
NH6127 21:45 23:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA8800 07:30 09:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH230 07:30 09:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH238 16:45 18:35 So, Ma, Fr, Lo
NH6153 07:30 09:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH232 10:45 12:35 So, Ma, Ti, To, Fr, Lo
LA8662 21:45 23:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
KM2618 17:50 20:00 So
EY2923 17:50 19:50 So, Fr, Lo
AC9302 12:05 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
CI9247 17:50 19:50 So, Fr, Lo
AC9300 07:30 09:20 Ma, On, To, Fr, Lo
LH234 12:05 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
UA8746 12:05 13:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ407 17:50 19:50 So, Fr, Lo
UA9405 16:45 18:35 So, Ma, Fr
LH236 15:55 17:40 So, Ma, On, Fr
AC9700 15:55 17:40 So, Ma, On, Fr

Köln Bonn - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR932 06:20 19:35 Ti, Fr, Lo
EW886 11:50 20:20 So, Ma, Lo

Memmingen - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
FR9026 20:50 22:20 On

München - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
LH1866 08:35 10:00 So, Ma, Lo
LH1870 16:45 18:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1872 19:35 21:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
LH1874 10:40 12:10 Ma, Ti, On, Fr, Lo
LH1868 13:35 14:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
AZ433 18:35 20:10 Ma

Stuttgart - Fiumicino

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
EW2882 17:30 07:55 Ma, Fr, Lo
EW2884 6:40 20:15 On

Se även: Avgångar Fiumicino flygplats
* Senast uppdaterad: 22.09.2023
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.