Ankomster - Tromsö flygplats


Kontrollera alltid den senaste informationen om status för flygplan på flygplatsen monitorer. Här kan du se schemat för ankommande flyg på flygplatsen inom den närmsta veckan.
Tabellen nedan visas flygnummer, avgångstider och ankomsttider för flighter

Helsingfors - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
AY945 16:45 17:15 So

Liverpool - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
ENT580 09:00 13:30 Ma

London Gatwick - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DY1323 09:45 14:15 On, Lo

Alta - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF927 17:55 18:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF925 15:50 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF4101 18:15 22:35 So
DY323 07:00 07:35 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF968 16:25 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF923 11:40 12:20 So
WF971 06:20 07:25 Ti, On, To, Fr
WF972 06:55 09:45 Ti, On, To, Fr
WF994 16:00 16:35 Ti, On
SK4409 07:30 08:05 Ti, On, To, Fr
WF905 15:35 14:20 On
WF992 12:25 12:56 On

Andøya Andenes - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF874 16:00 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF866 09:20 09:50 Ti, On, To, Fr

Båtsfjord - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF977 23:00 01:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF968 18:00 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF973 14:40 13:40 Lo

Bergen Flesland - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF622 08:45 10:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF624 11:30 12:55 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF674 10:25 13:34 On
WF618 17:55 23:10 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF692 17:05 19:50 Ma
WF626 14:35 16:35 Ma, Ti, On, To, Fr

Berlevåg - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF977 23:35 01:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo

Bodö - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF874 14:25 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF854 14:55 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF96 15:20 16:20 Ti
SK4572 18:40 19:30 Ma, Ti, On, To, Fr
WF846 08:15 09:45 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4552 08:05 08:55 Ma, Ti, On, To
WF866 07:50 09:50 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4566 16:00 16:50 To, Fr
WF618 22:20 23:10 Ma, On, To, Fr, Lo
WF98 19:35 20:35 Ma, Ti, On, To, Fr
WF92 10:30 11:30 Ti, On, To, Fr
SK4556 10:30 11:20 Ti, On, To, Fr
WF767 10:20 11:20 On, Fr
WF881 07:00 08:25 On, To, Fr
DY320 14:10 11:13 To
WF9041 21:50 22:50 Fr

Hammerfest - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF905 13:38 14:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF994 15:23 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF968 19:58 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF977 00:35 01:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF907 15:53 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF909 17:58 18:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF4101 21:53 22:35 So
WF992 11:48 13:55 Ma, On
WF981 07:08 07:50 Ma, Ti, On, To, Fr
WF993 13:13 13:46 Ma, Ti, On, To, Fr
WF990 09:13 09:55 Ma, Ti, On, To, Fr

Harstad Narvik - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK4406 12:15 10:30 So, Lo
WF874 15:15 16:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF866 08:40 09:50 Ti, On, To, Fr
WF881 07:50 08:25 On, To, Fr
DY310 11:25 10:10 Fr

Hasvik - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF994 16:00 16:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF990 08:35 09:55 Ma, Ti, On, To, Fr

Honningsvåg Valan - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF968 19:15 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF993 12:33 13:46 Ma, Ti, On, To, Fr
WF981 06:25 07:50 Ma, Ti, On, To, Fr

Kirkenes Høybuktmoen - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF973 13:25 13:40 Lo
DY311 19:55 20:50 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF977 21:20 01:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF919 20:20 21:35 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF972 08:00 09:45 Ma, Ti, On, To, Fr
WF971 04:45 07:25 Ma, Ti, On, To, Fr
WF915 10:55 12:10 Ma, Ti, On, To, Fr
WF935 15:20 16:35 On, To
WF933 15:15 16:30 On, To

Lakselv - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DX582 12:20 13:10 So, Ma
WF955 13:45 14:35 On, To
DX588 17:30 12:25 Ma
DX580 07:00 07:50 Ma, Ti, On, To, Fr
DX586 17:15 18:05 Ti, On, To, Fr
WF959 22:45 23:35 Fr

Mehamn - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF968 18:40 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF981 05:50 07:50 Ma, Ti, On, To, Fr

Mo i Rana - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF767 09:35 11:20 Ma, Ti, On, To, Fr

Oslo Gardermoen - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
SK4406 10:05 10:30 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY378 14:05 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4418 14:30 16:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
DY370 08:00 09:55 On
DY396 16:10 09:40 So, Ma, On, Fr
DY9084 15:30 23:05 So
SK4546 12:00 14:40 Ti
SK4432 20:05 21:55 Ma, Ti, On, To, Fr
FS418 21:30 23:30 Ma
DY386 21:15 23:25 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
SK4416 11:20 13:20 Ma, Ti, On, To, Fr
DY320 09:30 13:02 Ti, To
DY310 16:10 11:10 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4424 16:40 18:15 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4434 19:20 20:30 Ma, Ti, On, To, Fr
DY328 19:45 21:40 Ma, Ti, On, To, Fr
DY382 17:55 19:05 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4430 17:25 21:40 Ma
SK4414 09:45 11:45 Ma, Ti
FS404 11:00 12:20 Ma, Ti, On, To, Fr
FS416 16:00 18:00 Ti, On, To, Fr
FS408 11:20 13:20 Fr

Sadnefjord Torp - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF486 18:35 21:45 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF480 07:20 09:50 Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF484 13:30 16:40 On, Fr
WF482 08:15 13:35 So, Lo

Sørkjosen - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF943 13:30 13:55 So
WF947 20:15 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF971 07:00 07:25 Ma, Ti, On, To, Fr

Stokmarknes Skagen - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF854 15:45 16:25 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF846 09:05 09:45 Ma, Ti, On, To, Fr
WF874 16:45 16:30 Ti, On

Svalbard Longyear - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
DY397 19:55 14:30 So, Ma, On, Fr
SK4425 14:35 16:10 So, Ma, Ti, To, Fr

Trondheim Vaernes - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF480 08:15 09:50 Ti, On, To, Fr, Lo
WF482 08:20 13:35 So
SK4572 17:20 19:30 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4566 14:35 16:50 To, Fr
SK4552 06:40 08:55 Ma, Ti, On, To
WF486 20:10 21:45 Ma, Ti, On, To, Fr
SK4556 09:05 11:20 Ti, On, To, Fr
WF767 08:10 11:20 Ti, On, To, Fr
WF622 09:37 09:50 To

Vadsø - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF968 17:25 20:40 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF977 21:50 01:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF933 12:45 14:00 So, Ma, Ti, On, To, Fr
WF981 05:00 07:50 Ma, Ti, On, To, Fr
WF971 05:15 07:25 Ma, Ti, On, To, Fr
WF972 08:30 09:45 Ma, Ti, On, To, Fr
WF935 15:20 16:35 Ma, Ti, On, To, Fr

Vardö - Tromsö

Nummer Avgångar Ankomster Dagar
WF977 22:25 01:20 So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo
WF973 14:05 13:40 Lo

Se även: Avgångar Tromsö flygplats
* Senast uppdaterad: 20.05.2022
** Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter på dessa sidor.